2017 Registreert minder energiebesparing kantoren en bedrijven

Het jaar 2017 heeft een ‘dip’ geregistreerd in het besparen van energie. Nederlandse kantoren en bedrijfshallen hebben minder energie bespaard dan het jaar ervoor. Een pluspunt is wel dat men in 2017 duurzamer heeft gebouwd dan in 2016. Er is in 2017 in totaal 11,8 petajoule energie bespaard in de gebouwde omgeveing. Met name in de woningbouw heeft men het meeste aan energie bespaard. 

Energielabel mag niet ontbreken

Het is nu verplicht om gebouwen die verkocht of ten huur worden aangeboden te voorzien van een energielabel. In 2017 nam het aantal gebouwen met een energielabel met ongeveer 50% toe. Ook zullen kantoren tegen het jaar 2023 allemaal minimaal een energielabel C moeten hebben. De drop-off in de besparing is het gevolg van een mindere besparing van energie in de utiliteitsbouw in 2017. De totale besparing is in 2017 uiteindelijk ongeveer 3 petajoule geworden. Het jaar daarvoor, 2016, was de besparing nog ongeveer 3,5 petajoule.

Innovatie toepassen bij de (ver)bouw(ing)

Men heeft in 2017 getracht om ‘energetische renovatie’ toe te passen waarbij er energiebesparende maatregelen zijn opgenomen tijdens de renovatie. Dat is toegepast bij ongeveer 15% van alle utiliteitsgebouwen. Er is zodanig gerenoveerd dat bij het merendeel van kantoren en bedrijfshallen teminste één energiebesparende maatregel is toegepast.

Bepaalde maatregelen worden het meest getroffen bij het verbouwen/renoveren van de gebouwen. Men vervangt vaak genoeg de cv-ketels en gaat ook vaker ertoe over om de gebouwen beter te isoleren. Het beter isoleren van de daken komt bijvoorbeeld het vaakst voor. Het isoleren van de gevels is in 2017 niet zo strak aangepakt. Hopelijk gebeurd dat in de komende periode wel.

Groei zonnepanelen niet te stuiten

Het aantal zonnepanelen groeit gestadig verder. Elk jaar is er een groei te merken wat het aantal zonnepanelen betreft. In 2019 blijft men dus daar ook dus positief over. Elk geplaatste paneel is een stap dichterbij de realisatie van de energietransitie. Bedrijven en andere instellingen kunnen hun daken lenen voor het plaatsen van zonnepanelen. Zodoende kunnen ze op den duur zelfbedienend worden als het om energie gaat.

EnergieVeiling.com, voor Maximaal besparen