Aardgasvrij maken van wijken volgens nieuw ontwerp

De markt behoeft steeds nieuwe ideeën om het verduurzamingsproces te ondersteunen. Om dit soort van initiatieven te ondersteunen worden er vaker ook subsidies vrijgemaakt. De RVO heeft recent een subsidie van € 350.000 gekregen vanuit de Topsector Energie gekregen om een project uit te voeren.

Het doel van het project is om woningen aardgasvrij te maken middels het gebruik van lokaal opgewekte zonnewarmte. En dat dus volgens een nieuw concept. Dit project lijkt veelbelovend, omdat er met dit ontwerp flink  CO2 bespaard zal worden ten opzichte van de aardgasvrije oplossingen. De penvoerder van dit project is TU Delft en er wordt samen getest en ontwikkelt samen met onder andere Deltares en Greenvis dit project. Dit project draagt de naam van de ‘DeZONNET’-concept.

Concept getest op functionaliteit

Hoe is het concept opgebouwd? Middels het gebruik van ‘PVT’ panelen zal er van de zon afkomstige warmte worden gebruikt om een lage temperatuur warmtenet te voeden. De ‘PVT’ panelen zijn in principe een combinatie van zonnecollectoren en ook zonnepanelen. Dit project is dus uniek vanwege het feit dat losse componenten worden samengevoegd tot een wijkenergieconcept. Dat zorgt in het verlengde voor een maximale benutting van de lokaal opgewekte energie.

Hoe vindt de benutting plaast van de opgewekte energie? Er is een bepaalde verdeling in de benutting. Een deel van de lokaal opgewekte warmte wordt voor een deel direct benut en voor een ander deel via seizoenopslag opgeslagen. Het laatste komt goed van toepassing , omdat er een bron van opslag  is en dan een minimale levering van extrene energie aangesproken behoeft te worden. Dit proces leidt dus niet alleen tot een aardgasvrije oplossing, maar ook tot een CO2 besparing die direct en maximaal is.

WKO systemen

Om dit geheel goed te laten lopen zal het gebruik van een warmtepomp van groot belang zijn. De warmtepomp zal de lokaal opgwekte warmte per huishouden op het gewenste temperatuur brengen zodat deze woningen verwarmd worden en ook nog warmtapwater gemaakt kan worden. Maar daar stopt het niet. Elk individueel systeem wordt ook nog gekoppeld aan een zeer lage temperatuur warmtenet. Dat betekent dus dat het systeem een warmte-koude opslag (WKO) systeem is met de mogelijkheid voor uitwisseling en ook seizoenopslag van warmte. WKO-systemen worden dichterbij gebracht voor toepassing in nieuwe én bestaande woonwijken.

Weinig inzet van andere warmtebronnen

Dit ontwerp behoeft niet al te veel inzet van andere middelen. Er hoeft bijvoorbeeld niet veel elektriciteit gebruikt te worden om te voorzien in de warmtebehoefte ( zonder gebruik andere bronnen).

Ook wordt er onderzoek gedaan naar de technische en financiële haalbaarheid. Maatschappelijke aspecten zoals bewonersparticipatie en innovatieve businessmodellen worden ook meegenomen in deze. Haarlem zal als bestaande wijk de eerste test ondergaan om aardgasvrij gemaakt te worden. Dit project vloeit voort uit het Haarlems Klimaatakkoord welke 8 maart 2019 is ondertekend.

Vergelijken en voordelig uitkomen

Het vergelijken van energie brengt zeker voordelen met zich mee. U heeft het recht om de energieleveranciers hun producten te vergelijken met elkaar. Zo ziet u dus welke voordelig zijn voor u op basis van uw verbruik en verblijfplaats. Op EnergieVeiling.com zult u tal van energie aanbiedingen vinden die voordelig kunnen uitpakken. Bekijk, vergelijk en stap over. De besparingen kunnen hoog oplopen( tot wel €700,- per jaar).

EnergieVeiling.com, voor Maximaal besparen

5/10 - (1 stemmen)