Aardgasvrij wonen in Nederland zal versneld uitgevoerd worden

Volgens planning moet in het jaar 2030 ruim 80% van de woningen in Nederland aardgasvrij gemaakt zijn. Alsdus gesteld door Milieudefensie die zich sterk zal maken om dit te verwezenlijken. Hoe gaan ze dat realiseren? Dat kan alleen geschieden indien er noodzakelijke structurele veranderingen komen. Blijven deze uit dan zal men slechts een vierde deel(20%) aan aardgasvrije huizen kunnen opleveren tegen 2030. Om niet zo laag uit vallen heeft Milieudefensie een aantal ideeën op papier gezet en gepresenteerd aan de overheid en andere stake-holders.

Inmindering van de OZB een aanzet

Als dit een succes moet worden gaat men naar de groep moeten kijken die de tarnsitie moet doormaken. Die groep bestaat uit onder andere de huizenbezitter, bijstandsgerechtigden en huurders. Hoe kan men deze groepen tegemoet komen? Milieudefensie zou graag een inmindering willen zien van de OZB om sneller te komen tot energieneutrale woningen. Ook ziet men ook de aanvulling van warmtenetten tegemoet. Deze maatregelen zullen een bijdrage moeten leveren het terugdringen van aardgas verbruik.

Men wilt gaan naar een situatie waar duurzame warmte breder wordt ingezet. Daarbij denkt men aan het collectief gebruik van zonneboilers. Daarnaast is het gebruik van restwarmte afkomstig van grote industrieën ook getipt als een mogelijke oplossing. Huishoudens kunnen deze restwarmte namelijk afnemen.

Verlaging van de hypotheekrente ten bate van de verduurzaming

Het verlagen van de hypotheekrente kan ook mogelijk een impuls geven aan de aardgasvrije situatie. Huiseigenaren kunnen dan het geld dat vrijkomt inzetten om hun woning te verduurzamen. Mensen die het niet kunnen betalen, de Bijstandgerechtigden bijvoorbeeld, zillen dan hulp van de gemeente krijgen bij het verduurzamen. Deze ideeën moeten het overstappen naar een gasloze omgeving helpen versnellen.

Invoeren van een CO2 opslag noodzakelijk

Om deze ideeën om te zetten in lopende projecten is er geld nodig. Men haalt zelfs getallen aan van miljarden euro’s. Het geld moet ergens vandaan komen. Het voorstel is om een CO2 belasting in te voeren. De betaling zal geschieden door de burgerij en het bedrijfsleven. De vergaarde gelden komen terecht in een fonds. Dit fonds zal de kosten moeten dekken voor de transitie naar gasloos wonen. Het pakket aan ideeën(routekaart) van Milieudefensie zal de volgende week opgestuurd worden naar alle gemeenten ter inzage en ook verdere bestudering. Iedereen moet volgens de routekaart een functie vervullen waardoor de gang naar een gasloze omgeving wordt ingezet.

Hoeveel meer kunnen we betalen voor energie?

Energie lijkt wel een goudmijn te zijn. er wordt zelfs aangehaald dat de energierekening door de politiek wordt gebruikt als verdienmodel. De overheid neemt besluiten en daar kan niets aan gedaan worden. Wel kunt u overstappen naar en energielevcerancier die  minder laat betalen. Gebruik de aanbiedingen en bereken afzonderlijk opnieuw uw gemiddelde energiekosten.

Overstappen na uw gemiddelde energiekosten berekend te hebben

Bereken en ontdek welke cashback korting in combinatie met een contract het goedkoopste energietarief voor u zal betekenen. Met een overstap kunt u minimaal €210,-  aan korting ontvangen bij de overstap naar een andere energieleverancier. Bekijk en vergelijk ook  de energie aanbiedingen op de site van EnergieVeiling.com. Bespaar dus op uw energiekosten en gebruik het geld om bijvoorbeeld een weekend uit te gaan met het gezin. Elke cent bespaart is winst!