Actieplan Energieopslag-en conversie door FME aangekaart

Het onderwerp duurzame energieopslag houdt geheel Nederland aardig bezig. Het is goed dat er veel duurzame energie wordt opgewekt. Maar waar wordt het opgeslagen als het niet gelijk wordt gebruikt? Dat is van belang, want als de zon niet schijnt of het als niet waait moet er wel genoeg energie zijn. Volgens planning zal het aandeel van energie tegen 2030 bestaan uit 80 procent uit wind-en zonne-energie. Vandaar dat het nodig is om nu alvast te werken aan een gedegen opslag. FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische  industrie, heeft een Nationaal actieplan Energieopslag- en conversie op papier staan. En die zullen ze presenteren aan het publiek.

Explosieve groei duurzame energie heeft gevolgen

De groei van duurzame energie is zeker goed te noemen. Alleen legt de plotselinge groei vaker druk op het bestaande elektriciteitsnet. Het net kan niet altijd de opwekcapaciteit aan, waardoor deze onder ‘hoogspanning’ komt te staan. Energy Storage NL , in de hoedanigheid van ht energieplatform gekoppeld aan FME, voorziet dat de groei straks oncontroleerbare scenarios zal doen ontstaan. De toekomst zal een veel groter aanbod aan duurzame energie bieden en dat zal onder meer kunnen zorgen voor ‘filevorming’ op het net. En daar er geen of weinig opslagcapaciteit is zal het dan al gauw verloren gaan. Een recent geval heeft zelfs bewezen dat zonnepanelen van een Drentse voetbalclub druk hebben gelegd op het net. Er moet dus écht wel meer opslagcapacitiet komen. Energy Storage NL gaat dus voor een verbetering in de Energieopslag en conversietechnologie. Indien deze goed zijn kan men de leveringszekerhied en duurzame energievoorziening garanderen.

Duurzame energieproducenten alternatieven aanbieden

Het plan heeft ten doel om energieproducenten de mogelijkheid te geven om middels eigen oplossingen het net te omtlasten. Dat zou kunnen door de opgewekte energie zelf te verbruiken of het ergens goed op te slaan. Ook de netbeheerders zullen in dit plan een cruciale rol kunnen spelen. Ze zullen als eis voor aansluiting op het net stellen dat de zonne- en windparken over een eigen energieopslagsysteem moeten beschikken.

Provinciale Statenverkiezingen kunnen keerpunt betekenen

De FME heeft het liefst dat tijdens de opkomende Provinciale  Statenverkiezingen er aandacht wordt besteedt aan energieopslag- en conversie. Het wordt tijd dat de nationale- en regionale overheden de energietransitie facilteren met aangepaste moderne regelgeving. De verduurzaming wordt gestimuleerd door te investeren in opwekcapaciteit, maar niet in voldoende opslagcapaciteit ter ondersteuning. Naar mnening van de FME wordt er nog teveel gedebatteerd over verzwaring van het net op maatschappelijk en politiek niveau. Verduurzaming gaat niet werken op regels uit het fossiel tijdperk.

Tijdens het energieopslag & – distributie jaarcongres 2019 zal het actieplan worden aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarna volgt de overhandiging aan de kamerleden van de commissie Economische Zaken en Klimaat. Dit actieplan zal dus de stake-holders van ideeën moeten voorzien van een doelmatige aanpak om te komen tot een gedegen opslag.

EnergieVeiling.com, voor Maximaal besparen

 

5/10 - (1 stemmen)