Alliander noteert toename in gebruik groen gas

Men stapt steeds meer over naar het gebruik van duurzamere energiesoorten. Stroom en gas zoals bekend in hun oorspronkelijke vormen maken plaats voor hun ‘groenere’ varianten. In het geval van aardgas stapt men nu regelmatiger over naar het gebruik van bijvoord groen gas. Dit duurzame gas wordt meestal door afvalverwerkers, boerenbedrijven en ook waterschappen geleverd aan de netten.

Hoe loopt het productieproces? Het restafval wordt tot biogas verwerkt waarna het ook opgewaardeerd wordt tot de zelfde standaarden als aardgas. Het is dus de perfecte groene vervanger van aardgas.

Gestadige groei afname ‘groen’ gas sinds introductie

Alliander heeft in 2012 het initiatief genomen om voor ’t eerst groen gas op de markt te brengen. En dat heeft een postief effect gehad. De markt heeft door de jaren heen steeds meer groen gas afgenomen bij Alliander. Alliander heeft cijfers bekend gemaakt, waaruit blijkt dat de netten onder hun beheer ruim 32 miljoen m³ aan groen gas hebben geleverd. Dat is het equivalent van het gasgebruik van ongeveer 21.000 woningen. Nederland verbruikt gemiddeld ongeveer 100 miljoen m³ aan groen gas. Afgaande van de cijfers wordt vaak de conclussie getrokken dat we er als zijn. Helaas is dat ver van de realiteit. De realiteit wijst aan dat het geleverde gas  in het verzorgingsgebied heel ver van 100% groen was. het getransporteerd gedeelte had een ‘groen’ aandeel van slechts 1,64 procent in de zomer en in de winter zelfs 0,5 procent.

Overstap naar groen gas helpt met reductie CO2

Het gaat zeker beter gaan met het milieu als u uiteindelijk besluit om over te stappen naar het gebruik van groen gas. De reductie van CO2 zal met elke overstap groter worden. Co2 wordt uitgestoten bij de verbranding van aardgas, terwijl natuurlijke energiebronnen waaronder tuinafval en koeienmest voor de productie van groen gas zorgen. Er is inmiddels al veel bekend over het Klimaatakkoord. Er zijn tal van doelstellingen en één daarvan is om tegen 2030 Nederland te voorzien van 2 miljard m³ groen gas. Om deze doelstelling te halen zullen er ruim 300 tot 400 leveranciers van groen gas nodig zijn.

Elke overstap naar groen gas helpt!

Als een ieder start met zichzelf is Nederland binnen afzienbare tijd verduurzaamd. Natuurlijk moet er vanuit de kant van de leveranciers en netbeheerders ook alles in ‘place’ zijn. U kunt als consument dus altijd checken als er mogelijkheden zijn voor u. Op EnergieVeiling.com kunt u alvast de energie aanbiedingen bekijken die beschikbaar. Daarnaast kunt u ook vergelijken en ontdekken welke het best is voor u.  Daarvoor hoeft u gewoon in te voeren: uw postcode /huisnummer en het verbruik. Stap over, vergroen en bespaar ook nog honderden euro’s op uw energiefactuur.

Energieveiling.com, voor Maximaal besparen

4.7/10 - (17 stemmen)