Alternatieven voor aardgas: ‘keuzevrijheid burgers stimuleren door aanbod aardgasvrije alternatieven’

Het wordt hoogtijd dat het gebruik van aardgas systematisch verminderd wordt in Nederland. Om dit te realiseren zal het gebruik van alternatieve energiebronnen zwaar gepromoot moeten worden. Die energietransitie zal alleen succesvol verlopen indien gemeenten, bedrijven en ook de burgerij een bijdrage leveren. Door de klant een vrijheid van keuze te geven wordt er voldaan aan een essentiële voorwaarde om te komen tot de transitie. Degenen die zelf willen afstappen van aardgas verbruik worden dan niet tegen gehouden.

Stappenplan om van aardgas af te komen

Nederland moet het gebruik van aardgas indammen. Hoe zal dat het best kunnen? Dit vraagstuk kan op verschillende manieren benaderd worden. Eén daarvan is het realiseren van aardgasvrije woningen. Het doel is om tegen 2050 een volledig duurzame energievoorziening te hebben in Nederland. Het veel werk aan de winkel dus. Volgens de gang van zaken op dit moment worden ongeveer duizend woningen op jaarbasis energiepositief(neutraal) gemaakt. Met dit tempo zullen de klimaatdoelen zker niet gehaald worden. Om te garandaeren dat de klimaatdoelen gehaald worden zal men per dag tenminste duizend huizen moeten opleveren.

Alternatieven ter vervanging van aardgas

Hoe komen we uiteindelijk af van het gebruik van aardgas? Het gebruik zal alleen door gezamelijke inspanning van gemeenten, bedrijven, de burgerij en andere stake-holders ingedamd kunnen worden. Samenwerken is het voornaamste punt in deze kwestie. Toch moet één der actoren het voortouw nemen in deze. Gezien hun positie kunnen gemeenten deze positie innemen. Ze kunnen simpelweg starten door suggesties te doen die de overstap van aardgas eenvoudiger kunnen maken.

De gemeente als trekker van het geheel

Er zijn tal van manieren die de gemeenten kunnen aanwenden om de transitie aan het bewegen te brengen. Informatiebijeenkomsten of kosteloze energiescans kunnen bijvoorbeeld als beginpunt dienen. Hoe meer informatie er wordt verstrekt des te beter mensen dus besluiten kunnen nemen. Ook kunnen subsidies verleend worden aan de burgerij en bedrijven als stimulans dienen voor een vlottere overstap van aardgas. Er moeten geen drempels zijn als delen van de samenleving vrijwillig willen overstappen. Snel en comfortabel overstappen op aardgasvrij verwarmen moet flexibel kunnen.

De burgerij gaat ook een stukje verantwoordelijkheid op zich moeten nemen in deze. Vandaar dat intiatieven vanuit deze kant met open armen verwelkomd zullen worden. Nederland kent aardgas op en top, dus het zal aan burgerinitiatieven liggen om alternatieven te stimuleren. Bij het gebruik van alternatieven zullen ervaringen van de burgers maken als die succesvol zullen zijn of niet. Men zal de komende jaren dus flink mee moeten experimenteren. Zo alleen kan er getoetst worden hoe goed deze initiatieven uiteindelijk zijn.

Kosten die gepaard gaan met de transitie van aardgas naar alternatieven

De overgang van aardgas naar alternatieven kost geld. Elke nieuwe techniek kost geld, maar hoe meer het wordt gebruikt des te goedkoper het gefabriceerd kan worden. Dat gebeurt tenminste op termijn. Technieken worden beter en goedkoper met de tijd. Vandaar dat men wordt aangemoedigd om steeds meer af te wijken van het aardgas gebruik. Ook is men zeer hoopvol gestemd over de innovatieve oplossingen en modellen die bijvoorbeeld in één een hele straat kunnen renoveren. Dit soort van initiatieven zullen veel handiger en goedkoper zijn dan de individuele oplossingen in de toekomst.

Bedrijfsleven actief binnen energietransitie

Het bedrijfsleven moet heel goed munt kunnen slaan uit deze situatie. Men zal intergrale concepten nodig hebben om het geheel in goede banen te leiden. Voorbeelden daarvan kunnen zijn: het aanbieden van all-in pakketten, vloerverwarming promoten of andere maatregelen treffen aan het huis. Daarnaast zullen mensen ook gemotiveerd worden om elektrisch te koken of om installaties te plaatsen(warmte installaties).

Zulke initiatieven zullen zeker gemotiveerd worden gezein de slagingskansen. Zowel nationaal als internationaal kan er heel goed aan verdiend worden als alles draait. De markt kan honderden miljard euro opbrengen. Al met al dus heel goede vooruitzichten.

5/10 - (1 stemmen)