Amsterdamse warmte wordt door Vattenfall aangepakt

Het kan beter met de voorziening van warmte in Amsterdam. In dat kader start Vattenfall met een project met als doel het verder optimaliseren van de warmtenetten en om een onderlinge verbinding te bewerkstelligen. Door dit te realisren maakt men de warmtenetten dus duurzaam en ook toekomstbestendig. Vattenfall heeft met dit project als doel om de transitie naar een aardgasloze stad te realiseren middels het gebruik van warmte( stadswarmte). De fondsen om dit project uit te voeren zullen gehaald uit een voorlopig gezamenlijke investeringsagenda. Dit investeringsagenda behelst een pot van ongeveer 400 miljoen euro bestemd voor de stadswarmte. Dit bedrag is tot 2022 ter beschikking voor Vattenfall en AEB Amsterdam in verband met hun samenwerking voor Westpoort warmte. 

Amsterdam kent meerdere bronnen stadswarmte

Vooralsnog ontvangen Amsterdammers hun stadswarmte vanuit twee verscheidene bronnen. Amsterdam Zuid-Oost haalt de warmte vanuit de centrale te Diemen en de centrale van AEB Amsterdam voorziet Amsterdam Noord West dus van stadswarmte. Hetb ligt in de bedoeling dat Nieuw west en Zuideramstel middles en 3.8 kilomteer lange pijplijn verbonden zullen worden met elkaar. Er is een groei tot 2025 geprojecteerd van ongeveer 20.000 woningen voor beide gebieden. dat betekent dus weer dat de vraag naar stadswarmte alleen maar zal gaan toenemen in de nabije toekomst.

Meer dan alleen koppeling warmtenetten

Los van de netkoppeling zullen er ook andere zaken aangepakt worden. Er komt bijvoorbeeld langs de A10 in de bocht bij de A4 een warmtebuffer. Deze zal ongeveer 3600 kubieke meter warm water moeten houden in opslag. Op zich geen nieuwigheid, omdat Vattenfall al een warmtebuffer heeft staan bij de centrale te Diemen. Dit wordt slechts een kleinere versie. Wat zal dit gaan betekenen? Dit betkent dat er een verbetering komt in de distributie van warmte vanuit AEB Amsterdam naar het net in Amsterdam Zuid Oost. Ook moet er op dezelfde locatie een Hulpwarmtecentrale (HWC) verrijzen voor de allerkoudste dagen gedurende het jaar. Het voltooid project zal dan zorgen voor een aanzienlijk verbeterde stadsverwarming.

Samenwerking Vattenfall met derden

De werkzaamheden kunnen niet door Vattenfall alleen opgepakt worden. Daarom hebben ze voor de uitvoering gekozen voor Denys Engineers & Contractors B.V., die belast zijn met leggen van de warmteleiding en ook Engie Services West B.V., die de aanleg van de hulpwarmtecentrale en de buffer voor hun rekening nemen. Het beginpunt voor de aanleg van de leiding is van de maand (maart 2019) en juli 2019 zal de bouw van de hulpwarmtecentrale en de buffer markeren. Dit is een cruciale stap in de energietransitie voor de gemeente Amsterdam.

EnergieVeiling.com, voor Maximaal besparen

1.5/10 - (5 stemmen)