Bedrijven in Eindhoven worden opgeroepen om zonnepanelen te plaatsen

Er zijn tal van bedrijven in Eindhoven die geschikte daken hebben voor de aanleg van zonnepanelen. Om precies te zijn 250 bedrijven die over een groot dakoppervalkte beschikken zullen door de gemeente benaderd worden voor dit project. Wethouder duurzaamheid Jan van der Meer heeft een brief rond gestuurd inhoudende tips aan bedrijven en ook instellingen voor de aanvraag van subsidie. Het is dus de bedoeling dat de bedrijven daken verhuren aan partijen die zonne-installaties exploiteren. Daarnaast kunnen de bedrijven er natuurlijk ook voor kiezen om ook zelf installaties op te zetten. 

Motiveren van bedrijven nodig om gewenst resultaat te bereiken

Het is soms nodig om persoonlijk de bedrijven te benaderen en te motiveren. De wethouder past een dergelijke methode toe om zo een paar bedrijven ertoe over te halen de daken te verhuren. Alle 250 daken moeten aan het eind van deze collegeperiode vol zitten met panelen. Dat is tenminste het streven van de wethouder.

Zonne-energie krijgt een steeds belangrijkere plek binnen  Nederland. Het is daarom van groot belang om de maximale capaciteit uit te halen. De meest geschikte daken kunnen ingezet worden voor het plaatsen van zonnepanelen. De eigenaren van de panden worden gewezen op het belang en gevraagd om de doelstelling te ondersteunen. Men heeft de afgelopen periode ruim 115.000 panelen geplaatst over geheel Eindhoven. Tegen 2020 is het streven van Eindhoven om het aantal van 250.000 panelen te halen.

Zelf investeren toont daadkracht en durf

Er zijn nog veels te veel gemeentelijk daken die nog leeg staan. Het college heeft plannen om zonne-energie te een boost te geven door zelf ook in te investeren. Voor 5 gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente heeft men reeds subsidie gekregen. Deze gebouwen zijn: Sporthal de Vijfkamp, de Effenaar, Dynamo, het Parktheater en Tennishal Eind. Met een totale oppervlakte van ruim 9000 m² aan dak kunnen er ongeveer 5000 panelen gelegd worden. Op jaarbasis kan dit aantal panelen ruim 1 miljoen  kWh aan energie produceren. Dat is bijvoorbeeld al 2,5% van energie welke wordt ingekocht om zwembaden, kantoren en straten te verlichten. De wethouder vindt dat al een heel prachtig resultaat. De panelen zullen volgens de gemeente rond de zomer van 2019 geplaatst moeten worden.

SDE-subsidie overrheid van groot belang

De SDE( Stimulering Duurzame Energieproductie) is bij de gemeente terecht geraakt door tussenkomst van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Een bedrag groot 1.3 miljoen euro zal over de periode van 15 jaren verspreid moeten worden. Deze subsidie staat ter beschikking van grootverbruikers van elektriciteit . Wel moet er gelet worden op de criteria. Er mag met subsidiegelden namelijk niet gedaan worden aan aanleg van de panelen, de focus moet liggen op de productie. Volgens de opzet ontvangt de gemeente per opgewekte kilowattuur subsidie. Volgens dit model wordt de investering voor de panelen dus ruim binnen de looptijd van de subsidie terugverdiend. De gemeente krijgt na deze periode de panelen onder beheer en hebben ze ook nog een periode van ongeveer 10 jaar ‘GRATIS’ duurzame energie.

Dit is een heel praktische manier om actoren binnen de gemeente inspraak te geven. De geboden kansen moeten dus benut worden. Eindhoven geeft een goed voorbeeld. In elk geval is het een signaal naar andere gemeenten toe dat er dus wel fondsen ter beschikking zijn om duurzame energie te ondersteunen.

4.5/10 - (2 stemmen)