Betaalbare gevelisolatie gezocht door corporaties

Een drietal Utrechtse woningcorporaties heeft plannen om de verduurzaming van hun huurwoningen sneller en beter aan te pakken. Er valt nog veel te doen aan exploratie qua verduurzaming. Vooral op het gebied van gevelisolatie is er nog enorm veel te winnen. Er moet dus uitgekeken worden naar revolutionaire ideeën. In dat kader organiseren de drie corporaties een innovatiewedstrijd uit om ideeën te verkrijgen over dunne en circulaire gevelisolatie. 

Verduurzaming woningmarkt nodig vanwege CO2-uitstoot

Er is nog steeds sprake van een groot  CO2-uitstoot en de woningmarkt is daar wel degelijk debet aan. Men kijkt dus uit naar innovatieve oplossingen op het vlak van gevelisolatie. De woningcorporaties Portaal, Bo-Ex en Mitros hebben ‘De Isolatie Uitdaging’ doen uitgaan om oplossingen binnen te krijgen. Het beter isoleren van gevels van de oudere huizen kan een aanzienlijke besparing voor de huurders betekenen. ook wordt er een stukje duurzaamheid aan het huis toegevoegd. Echter zijn er voorwaarden voor de ontwerpen vastgesteld, het mag een maximale dikte hebben van 3 cm en moet verder binnen één dag aangebracht worden op de gevel.

Investeringsbudget beschikbaar

Na de inzendingen ontvangen te hebben  gaat een deskundige jury natuurlijk de winnende ideeën kiezen. Deze  ideeën zullen dan toegang krijgen tot een investeringsbudget. De fondsen zijn bedoeld om het initiatief verder uit te werken en om live  te testen in een proefwoning. Men wilt met dit project de woningen aanpakken die gebouwd zijn tussen 1930 en 1990. De huizen die aan beurt komen moet een beperkte spouwmuurisolatie og helemaal geen spouwmuur hebben. de spouwmuur zorgt namelijk voor extra isolatie.

Totaal 90.000 woningen behoeven aanpassing

Er moeten bijkans 90.000 woningen aangepast  worden waarvan de  woningcorporaties eigenaar zijn. Deze sociale huurwoningen liggen onder andere te Arnhem, Bunnik, Leiden, Nieuwegein, Utrecht en ook Zeist. De gevels van deze woningen moeten hoognodig als eerst geplaatst worden. De huidige technieken voor gevelisolatie zijn achterhaald en vormen overlast voor de bewoners wordt opgemerkt door de woningcorporaties. Het doel van de Isloatie Uitdaging is dus om de innovatieve en breed toepasbare oplossingen zichtbaar te maken.

Open deelname aan de wedstrijd

Er is geen beperking gesteld voor inschrijving voor deelname. Het staat dus open aannemers, installateurs, hogescholen, ontwikkelaars, fabrikanten, technici, universiteiten en ook particulieren. Het leuke van dit project is dat de oplossingen ook gebruikt mogen worden door andere woningcorporaties. De winnende oplossingen krijgen zo dus een brede toepassing.

Gevelisolatie moet circulariteit ondersteunen

Diederik Samsom zal aan het hoofd staan van de jury die in april de winnaar zal moeten bekronen. Bij de beoordeling neemt men zaken mee zoals het materiaal welek wordt gebruikt en de circulariteit van het ontwerp. Dit soort van initiatieven zullen een wezenlijke bijdrage leveren aan het verduurzamingsproces. Er wordt dus met veel positiviteit naar uitgekeken.

EnergieVeiling.com, voor Maximaal besparen

5/10 - (3 stemmen)