‘CO2-belasting heeft mildere economische gevolgen dan eerder gedacht’

Volgens DNB hoeft een op handen zijnde uitbreiding en verhoging van de belasting op uitstoot van broeikasgas geen grote gevolgen te hebben voor de economie. Bedrijven betalen deze vorm van belasting vanwege hun specifieke bedrijfsactiviteiten. Wat niet is uitgesloten is dat er bij bepaalde specifieke bedrijfstakken forse effecten te merken zullen zijn. Maar daar is er een oplossing voor. Deze effecten zullen voor een deel opgevangen worden door de opbrengsten van een CO2-belasting in te zetten tijdens de transitie. De gelden gehaald uit de CO2-belasting kunnen als financiële injectie gebruikt worden bij de transitie naar een duurzame technologie.

Voorstel Klimaatwet vereist aanpak uitstoot broeikasgas

De Tweede Kamer heeft in de zomer van 2018 het voorstel van de Klimaatwet aangenomen. Dat houdt onder andere in dat de uitstoot van broeikasgassen tegen het jaar 2050 met ruim 95% moet zijn afgenomen in tegenstelling tot 1990. Volgens schema wilt men tegen 2030 een reductie van 49% bereikt hebben. Om dit doel te bereiken gaat men volgens een ambitieuze planning moeten werken. De bedrijven in Nederland zorgen voor een belangrijk deel van de CO2-uitstoot. Het is zeker opmerkelijk dat bepaalde bedrijfstakken een veel grotere emissie registreren dan hun Europese counterparts. Deze emissie komt onder andere door het groot aandeel van fossiele brandstoffen die voorkomen in de energiemix  van de fabrieken en ook specialisatie in relatief uitstootgevoelige producten.

Prijskaartje geven aan broeikasgas is een start

Een prijs toekennen aan broeikasgas is een effectieve manier om de uitstoot in  te dammen. Tot op dit moment hanteert men al een systeem waarbij een deel al via verhandelbare emissierechten en energiebelastingen wordt binnen gehaald. Ten opzichte van de internationale trend betalen bedrijven in Nederland nog te weinig voor hun CO2-uitstoot. Door een hogere en bredere toegepaste belasting op uitstoot wordt het probleem bij de wortel aangepakt. Bedrijven worden dan zodoende geprikkeld om af te stappen van het gebruik van bepaalde stoffen en gedwongen de maatschappelijke kosten te beperken. Internationaal wordt CO2-belasting toegepast als een betrouwbaar instrument. Europese landen als Frankrijk, Finlan, Ierland en Zwitserland passen diverse vormen van CO2-belasting toe naast systemen die emissierechten ondersteunen.

Zo een dergelijk systeem zal in Nederland dus ook goed kunnen werken. Een stukje regulering en handhaving kan zorgen voor een versnelde transitie. Hoe meer bedrijven overstappen naar het gebruik van duurzame alternatieven, des te beter het zal zijn voor het milieu. Minder fossiele brandstoffen betekent minder CO2-uitstoot. Het kabinet probeert op verschillende manieren een positieve impact te hebben op het waarborgen van het milieu.

EnergieVeiling.com, voor Maximaal besparen