De warmtepomp, is het nu reeds welkom thuis bij u?

Er moet afgestapt worden van het gebruik van aardgas. Over de 30 aankomende jaren moeten ongeveer 6,5 miljoen huizen gasvrij gemaakt worden. Is het wel mogelijk om zo snel over te stappen naar een warmtepomp?  Is het verstandig om nog af te wachten? Zijn er andere manieren om uw huis te verduurzamen? Allemaal vragen die u dus zeker bezighouden. Maar u moet ergens een begin maken.

Deadline voor overstap naar aardgasvrij

Er is een deadline gesteld voor uiterlijk 2050 om alle woningen en bedrijfsgebouwen binnen Nederland aardgasvrij te hebben. In feite hoe eerder, hoe beter! Men heeft al voorzieningen getroffen om woningen met een aangevraagd voor bouwbesluit na 1 juli 2018 alvast zonder gasaansluiting op te leveren. Dat is dus alvast de eerste stap naar uitbanning van gas. Maar hoe verder met de bestaande huizen? Per 2050 moet alles dat zit in de gebouwde omgeving CO2-vrij en aardgas  zijn. Er moeten dus ruim 7 miljoen gebouwen( huizen en overige gebouwen) overgezet worden naar een duurzame bron. Over de aankomemde 30 jaren is dat per dag een aantal van 1000 gebouwen per dag. Werk aan de winkel dus!

Aansluiting op een warmtenet als oplossing

Er zijn reeds mogelijkheden om op te vangen. Bestaande woningen kunnen namelijk in de nabije toekomst aangesloten worden op het warmtenet. Tot op dit moment is slechts 5% van alle bestaande woningen en gebouwen in Nederland aangesloten op het warmtenet. De zoektocht naar alternatieven voor aardgas zal dit percentage snel laten stijgen. Het zal naar verwachting zo zijn dat er warmtenetten in grote variëteit aanwezig zullen zijn. Van zeer kleine warmtenetjes (appartementen) tot grote transportnetten die gehele streken kunnen voorzien.

De vraag naar een warmtepomp zal snel groeien daar het vaak genoemd wordt als vervanging voor aardgas. Hoe werkt de warmtepomp? Simpel uitgelegd: het werkt als een omgekeerde koelkast. Het systeem haalt warmte uit de lucht, bodem of water ,wordt vloeibaar en in het apparaat verwerkt tot gas. De gas wordt door de pomp dan geperst waardoor de temperatuur stijgt. Dat is het proces waarbij de verwarming van het huis of water plaats vindt. Het ligt dan aan de bron-afgiftetemperatuur  hoeveel warmte er gemaakt kan worden. De doorsnee warmtepomp kan bijvoorbeeld van 1 kWh elektriciteit ongveer 305 kWh aan warmte produceren.

Warmtepomp als zelfstandig systeem

De warmtepomp kan zowel zelfstandig als in combinatei met een HR-ketel gebruikt worden. In combinatie met de HR-ketel wordt het dus als een hybride systeem gebruikt. Beide soorten warmtepompen gebruiken elektriciteit, maar de uitstoot van CO2 is lager bij de warmtepomp die zelfstandig kan werken. De 100%  reductie is dus alleen merkbaar wanneer de warmtepomp dé bron van verwarming is en het gebruik van 100% groene stroom aanwezig is.

Naast het verwarmen kunnen bepaalde systemen ook zorgen voor koeling. Heel handig tijdens de warme zomers. U hoeft in deze dan geen kosten te maken om airco’s en dergelijke aan te schaffen. Bent u van plan om dit jaar een warmtepomp aan te schaffen als woningbezitter? Dan mag u rekenen op een beetje steun van de Investeringssubsidie duurzame energie(ISDE).  Afhankelijk van het gekozen systeem krijgt u een tegemoetkoming van €1000,- tot €200,-.

EnergieVeiling.com, beestachtig veel korting!