Energieopslag moet ‘boost’ krijgen door financiële injecties

De energietransitie mag niet tot een stilstand gebracht worden, omdat er niet voldoende opslagcapaciteit is voor duurzame energie. Dat betekent logischerwijs dat er investeringen gepleegd zullen moeten worden op dat vlak. Ook de conversie van energie zal aandacht moeten genieten ter ondersteuning van de energietransitie. Investeren in opslag en conversie zal prioriteit moeten genieten, omdat deze de werkpaarden zijn van de energietransitie volgens Energy Storage NL. Energie Storage is gekoppeld aan FME in de hoedanigheid van energieplatform. Om een beeld te geven van een complete aanpak hebben ze dus het Nationaal Actieplan Energieopslag en Conversie 2019 uitgebracht. Als vertegenwoordiger van ruim 2.200 starters en bedrijven in de technologische industrie meent FME over genoeg capacteit te beschikken om te komen tot oplossingen. 

Noodklok wordt geluidt door het platform

De groei van hernieuwbare energie is zeer goed te noemen en zal alleen maar toenemen de komende periode. Echter is er niet voldoende capaciteit voor energieopslag. Dat kan op den duur een enorme druk gaan leggen op het net.  Het platform geeft bijvoorbeeld aan dat tegen 2030 er ongeveer 84 terawattuur aan zonne- en windenergie zal worden opgewekt en dat zal opgeslagen moeten worden. Daarnaast al er tegen die tijd ook zeker een toename zijn van het aantal elektrische auto’s en het aardgasvrij maken van hele wijken zal veel energieverbruik eisen. Precies daar zal energieopslag en conversietechnologie van groot belang zijn om de levenszekerheid en een duurzame energievoorziening te garanderen.

Flexibel netwerk van groot belang

Een flexibel netwerk is van groot belang. er moet een constante balans zijn tussen de vraag en het aanbod. Door deze balans zal het net dus goed blijven functioneren. Het opwekken van duurzame energie en opslagcapaciteit gaan zeker hand in hand, daar er pieken ontstaan in de productie die het gemiddeld verbruik overtreffen. Energy Storage NL heeft alles aangehaald in het rapport.

Energie kan bijvoorbeeld opgeslagen of omgezet worden in een energiedrager als waterstof. Dit wordt dan een productiebuffer genoemd. Het kan in de toekomst dienen als een alternatief. Echter is de realiteit dat de opslagcapaciteit achter blijft ten opzichte van de opwekkingscapaciteit.

Aantrekkelijker maken Energieopslag

Netbeheerders moeten volgens het platform gemotiveerd worden om zelf energie te verbruiken of een methode van opslag te zoeken. Hoe kan dat aangepakt worden? Een oplossing is bijvoorbeeld om in de toekomst de transportkosten van de energie te koppelen aan het gebruik van deze energie. De afnemer zal dan meer moeten betalen als de transportcapaciteit beperkt is op het netwerk.

Netaansluiting zonne- en windparken genieten voorrang

Een andere benadering kan ook zijn om zonne- en windparken die batterijen voor opslag van de opgewekte energie voorrang te gen bij een netaansluiting. De netbeheerders Enexis en Tennet hebben de afgelopen gemerkt dat er weinig capaciteit op het energienet beschikbaar is om nieuwe aansluitingen te accomoderen. De extra opslagcapaciteit van de batterijen zal op piekmomenten overbelasting van het net doen voorkomen. In het rapport is er opgenoemen dat de netbeheerders, de Autoriteit Consument en Markt(ACM) en ook de rijkoverheid aan zet om te komen tot oplossingen. De duurzame energie maakt duidelijk een opmars door, maar daar komen ook de uitdagingen mee. Deze moeten dus aangepakt worden om de energietransitie een vlot verloop te geven. Met een beetje inzet van de stake-holders moet dit werken. FME hoopt met dit rapport een beetje opheldering gegeven te hebben.

EnergVeiling.com, voor Maximaal besparen

5/10 - (1 stemmen)