Energierekening overzichtelijker door ACM

We kennen het allemaal, de energierekeningen die net een puzzel lijken. Uren zitten berekenen alvorens door te hebben hoe de kosten zijn berekend. Het werd tijd voor een beetje structuur en de Autoriteit Consument & Markt heeft ingegrepen. De energierekening is nu veel overzichtelijker dankzij het ingrijpen van de ACM. Niets is zo heerlijk als uw kostenposten op een eenvoudige manier terug te vinden in het contract. En ook informatie over eventuele prijswijzigingen die zich kunnen voordoen.

Eénduidigheid van de energierekening

De ACM houdt toezicht over de energieleveranciers en vond het nodig om eindelijk de energieleveranciers op één lijn te krijgen middels uitgangspunten. Deze uitgangspunten moeten de leveranciers een betere energierekening doen presenteren aan de consumenten. Goed nieuws voor de consumenten dus. Die kunnen sinds kort dus beter controleren als hun energieleverancier conform de gemaakte afspraken werkt.

In 2017 heeft de ACM de energiebedrijven doorgelicht en vastgesteld dat van de 40 bedrijven slechts 16 voldeden aan de standaarden. Het overgrote deel, namelij 21, moesten een paar aanpassingen doen om te voldoen. Echter waren er ook 3 bedrijven die totaal niet voldeden. Deze slechte prestatie van de bedrijven heeft de ACM ertoe gedwongen om maatregelen te treffen. De bedrijven kregen onder andere een dwangsom ten laste gelegd, maar hoefden uiteindelijk niet te betalen. Door kunst en vliegwerk hebben de bedrijven net op tijd de deadline gehaald.

Duidelijke informatie over energierekening cruciaal

De afgelopen maanden heeft de ACM enorme inspanningen gedaan om de informatie over de gehele keten duidelijk te maken. Het keten wordt gevormd door : het aanbod, via het contract door naar de energierekening. Het sluitstuk is dus uw uiteindelijke energierekening. Hoe werkt het? Ten eerste moet de consument in staat zijn om het aanbod van het energiebedrijf te vergelijken met het getekend contract. Ten tweede kan de consument op basis van de rekening die hij ontvangt nagaan als de tarieven volgens de gemaakte afspraken zijn. Zo kan men dus echte controle uitvoeren op basis van de vastlegging. De juistheid van de energierekening moet echter nog door de ACM getoetst worden.

Het belang van een goede en duidelijke vastlegging is in deze dus zeer cruciaal en de ACM staat volledig achter deze gedachte. vandaar dat men heeft besloten om als goed uit te zetten en aan te pakken. De consument mag niet de dupe worden van zaken die helemaal duidelijk vastgelegd zijn. Men heeft recht op een duidelijke stand van zaken. De ACM bewaakt en stuurt aan.

Energieveiling.com, voor Maximaal besparen