Energietransitie vindt mogelijke financierder in Rabobank

De Rabonbank wilt het op zich nemen om de Nederlandse energietransitie te financieren. Dit in navolging van de andere projecten die ze reeds financieren op het vlak van duurzame energie-opwekking. Deze projecten passen onder meer goed bij de klimaatdoelen van Parijs & ook het Nederlands Klimaatakkoord. Het gaat veelal om zonne-energie-, biomassaprojecten en windmolenparken.

Rabobank ondersteund de energietransitie

De verduurzaming gaat aardig, maar het kan natuurlijk beter. De verstoringen in het klimaat moeten bijvoorbeeld nog minder worden en ook de verdere verduurzaming van energie-opwekking moet voortgezet worden. Vandaar dat de Rabobank enorm veel waarde hecht aan de verdere verduurzaming. Het is dan ook niet vreemd dat Rabobank hun maatschappelijke bijdrage wilt uitvoeren om de verduurzaming van energie-opwekking op te voeren. In Nederland is de Rabobank reeds de grootste investeerder in windpareken en ook een wereldwijde top 5-speler. Maar daar stopt het niet bij, ook is rabobank de financier van andere duurzame energieprojecten zoals biomassa en zonne -energie.

Veel projecten ter financiering voor Rabobank en partners

De versnelling is gaande. Er staan tal van projecten voor windparken op zee klaar en ook voor de bouw van windturbineparken op land liggen er plannen klaar. De Rabonbank staat reeds klaar om als eventuele financier klaar te staan. Wel is duidelijk dat de investeringen in bepaalde gevallen vrij groot zijn( bouw windturbineparken). De Rabobank zal dan andere bancaire partners aanspreken voor aanvullende gelden. Het plaatsen van windturbineparken op land brengt veel dilemma’s met zich mee. De betrokkenen zullen het groter  geheel dus goed aanschouwen alvorens te investeren. Wel is duidelijk dat de Rabobank bij het beoordelen van de financieringsaanvragen de maatschappelijke effecten goed afweegt.

Alle betrokken partijen moeten goed beschermt worden en dat houdt de Rabobank scherp. Belangen van stakeholders moeten bewaakt worden en daar houdt Rabobank wel degelijk rekening mee. Ook is de rabobank mede-ondertekenaar van de Green Deal’Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten’. Ook versterkt de bancaire sector bepaalde relaties. Deze treden namelijk vaker in conclaaf met onder andere de Nederlandse Vereniging van Omwonenden van Turbines. De laatsten participeren namelijk ook in de “Green Deal”.

4.5/10 - (2 stemmen)