Fabriek met capaciteit van 1 GW groene waterstof in de planning

In de nabije toekomst zal waterstof mogelijk dé duurzame energie energiedrager zijn. Echter moet de techniek rendabel gemaakt worden door onder andere opschaling. Hoe kan dat van de grond komen?  Om dit te realiseren heeft men het project ‘Gigawatt elektrolysefabriek’ in het leven geroepen. Met dit project zullen een aantal grote spelers in de Nederlandse groene waterstof industrie dus extra geholpen worden aan onder andere fondsen. Dit initiatief moet zorgen voor een flinke ‘boost’ van de sector.

Doel van het project

Elk project wordt opgezet met een doel. Het doel van dit project is om de capacitiet van 1 gigawatt aan groene waterstof op te wekken middles een elektrolysefabriek. De geplande bouw van de fabriek is tussen 2025 en 2030. Waterstof wordt aldus gezien als een onmisbare schakel om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Dat heeft men vast laten leggen in diverse rapporten handelende over de energietransitie.

Wie participeren er allemaal aan het project? De participanten van dit project zijn onder andere: Nouryon, DOW Chemical, ECN part of TNO, Gasunie, Shell, de Universiteit van Utrecht en ook Ørsted. Dit project heeft als specifieke doelstelling om de technologische knelpunten die zullen ontstaan bij elektrolysecellen opschaling te inventariseren. Eén belangrijk gegeven is dat de fabriek een dynamische inzetbaarheid moet hebben. Het aanbod van energie zal namelijk variëren door de afhankelijkheid van wind en zon.

Onderzoek vereist

Voor het opzetten van zo een groot project is er wel onderzoek nodig . De partners die participeren aan het Gigawatt Elektrolyser moeten dus de criteria bekijken welke nodig zijn om een elektrolyse-installatie te kunnen bouwen in Nederland. De bouw moet rond de 2025 -2030 geschieden. Uiteindelijk willen de partners komen tot een optimaal ontwerp waarbij groene waterstof concurrerend gemaakt moet worden.

Uitdaging is groot

Het zal een enorme  uitdaging worden om te gaan van een capaciteit van enkele megawatts naar één gigawatt.Het ISPT( Institute for Sustainable Process Technology) ziet dit project als een enorme uitdaging als coördinator.Engie en Gasunie willen bijvoorbeeld een elektrolyser met een capaciteit van 100 megawatt bouwen. Tot op dit moment is het ’t grootste plan als het gaat om opschaling van elektrolyse.

Kostenplaatje

Om te kunnen concurreren met fossiele brandstoffen, zal er wel gesleuteld moeten worden aan de prijs van waterstof. Die zal flink omlaag gebracht moeten worden. Volgens de ISPT zal de opzet voor een fabriek van één gigawatt ongeveer € 1 miljard kosten. dat is dus niet rendabel op dit moment. Het zal met factor vier omlaag moeten wilt men concurrerend draaien. Indien de kosten voor het opzetten van zo’n fabriek dalen naar ongeveer 350 miljoen dan neemt de concurrentiepositie aanzienlijk toe. Het wordt dan een ware concurrentie voor de conventionele waterstoftechnologie.

Vraag naar innovatie blijft

Waterstof is zeer gewild. De vraag naar waterstof is dus niet nieuw. Vandaar dat eind 2018, 27 partijen een bundeling zijn aangegaan. Deze bundeling draagt de naam van ‘waterstof coalitie’ en heeft ten doel Nederland te voorzien van tenminste 4 gigawatt aan groene waterstof in 2030.

Er zal dus flink geïnvesteerd moeten worden om waterstofproductie op dat niveau te krijgen. In de Investeringsagenda Waterstof Noord-Nederland wordt er voor een miljardeninvestering gepleit door grote partijen. De partijen vragen dat de rijksoverheid ook een bijdrage levert aan die investering. Tot die groep behoren onder andere Provincie Groningen, Eneco, Engie, Nouryon, Groningen Seaports, Shell en ook Gasunie.

EnergieVeiling.com, voor Maximaal besparen

5/10 - (1 stemmen)