Gemeente Zwolle streeft naar haalbare en betaalbare energietransitie

De energietransitie is op gang gebracht, maar het verloopt wel niet al te vlot. Vandaar dat diverse instaties zelf initiatieven nemen om het te doen versnellen. ook gemeenten doen van hun zijde wat nodig is om een versnelling te bewerkstelligen. Zwolle wilt in samenwerking met de gemeenten Zutphen, Apeldoorn en ook Deventer gaan financieren. En niet zomaar financieren, het wordt een “slimme” financiering waarbij ruim 40.000 huizen in vier wijken van het aardgas gehaald zullen worden.

Van waar zullen de gelden gehaald worden? In het project Transform worden er diverse mogelijkheden bekeken. Met name het Rijk, provincies én investeringsbanken kijken uit naar mogelijkheden hoe geldstromen te combineren. Door de geldstromen moet het voor een ieder mogelijk zijn om tijdens de energietransitie af te stappen van het aardgas. 

Gemeente Zwolle meldt Berkum als eerst aan

Zwolle heeft natuurlijk een ambitieus plan om de totale gemeente energieneutraal te maken. Echter moet er een beginpunt zijn. Zwolle heeft Berkum verkozen om de spits af te bijten indeze. Berkum zal in Zwolle dus de eerste wijk worden die over zal stappen naar een energieneutrale huishouding. Het streven is om dat in 2025 reeds te bewerkstelligen. Dat zal natuurlijk niet zonder enige inspanning verlopen. Alle bewoners zullen bijvoorbeeld hun energieverbruik moeten minimaliseren en ook een andere bron voor warmte zoeken voor de verwarming/ het koken. Daar zullen wel wat ingrijpende en dure investeringen tegenover staan. Niet een ieder zal deze veranderingen kunnen of willen dragen.

Slim en haalbaar investeren de sleutel

De gemeente Zwolle zal zelf initiatieven nemen om op zoek te gaan naar manieren om geldstromen en subsidieregelingen te koppelen aan elkaar. Dat zal een klimaat schapen waarbij de bewoners het wel betaalbaar zullen vinden. Het zal als effect hebben dat de  overstap naar een ‘schone’ bron haalbaar zal zijn voor alle bewoners. Zwolle wilt dit bewerkstelligen in combinatie met Deventer, Apeldoorn en Zutphen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken vanuit het Rijk hoe het simpeler gemaakt kan worden om aan een subsidieregeling te komen. Ook zal men de wet-en regelgeving beter bekijken om belemmeringen uit de weg te nemen.

Er liggen zelfs plannen op tafel die een bundeling van de vier wijken moet voorstellen. Deze bundeling zal 40.000 huizen tegelijk betekenen en zeker beter te verkopen zijn aan leveranciers, marktpartijen en ook financiers. De aanbiedingen zullen in elk geval dan veel rooskleuriger uitzien. Er is vanuit Den Haag reeds positief gereageerd en ook enkele investeringsbanken volgen de ontwikkelingen.

5/10 - (1 stemmen)