Goed werkende warmtepomp en toch geen warmte? Bij een storing heeft u recht op compensatie

Thuis een warmtepomp, maar toch geen warmte in huis? Heeft u dan ook recht op een zekere compensatie? Volgens de ACM heeft u wel recht op een zekere mate van schadevergoeding. Dat staat vermeldt op de website van de ACM. Heeft u als consument geleden onder een storing en moest u warmte ontberen? Dan is is warmteleverancier verplicht om u te vergoeden. Reeds lange tijd vragen consumenten zich dus af als ze recht hebben op een eventuele vergoeding bij het in gebreken blijven van hun warmteleverancier. Dit alles staat nu in een bindende gedragslijn welke duidelijk is omschreven door de ACM.

Is er sprake van aangekondigde werkzaamheden? Dan geen compensatie mogelijk

Wel moet de consument letten op bepaalde zaken. Bijvoorbeeld als het bedrijf heeft gemeld dat er gewerkt zal worden. dat doen de meeste bedrijven ruim drie dagen van tevoren. Aanvragen voor compensatie worden de afgelopen jaren steeds vaker opgestuurd bij het ontberen van warmte. En dat terwijl men een warmtepomp heeft. Consumenten die stroom en gas afnemen hoeven niets te doen in het geval van onverwachte storing. Ze worden automatisch gecompenseerd na een bepaalde periode. In geval van warmte zal dat nu ook zo lopen. de warmteleverancier is verplicht om de vergoeding automatisch uit te keren binnen een periode van zes maanden.

Geen warmte ondanks een aangesloten warmtepomp? maak gebruik van het recht ter compensatie

Er is een zekere vastlegging als het gaat om de uit te keren tarieven bij een storing. Duurt de storing gemiddeld tussen de vier en acht uur? dan ontvangt u een vergoeding van €35,-. is het een storing van langere duur? Dan krijgt u per  extra blok van vier uur een vergoeding van €20,- bij. dat is ook het geval bij storingen van energie en gas. Natuurlijk zij er verschillende soorten warmtepompen. Er zijn bijvoorbeeld de volledig elektrische pomepen, maar ook de warmtepompen die naast een gasinstallatie staan. Deze consumenten mogen ook gebruik maken van de compensatie regeling. Het maakt dan niet uit als de consumenten met een volledig elektrische pomp nog gebruik kunnen maken van ruimteverwarming of warm water.

Warmte moet ten allen tijden beschikbaar zijn de warmtewet

Het staat vastgelegd in de warmtewet dat u ten allen tijden gebruik moet kunnen maken van warmte. Indien er een storing is en die niet langer duurt dan vier uur heeft u geen recht op compensatie. Dat is gespiegeld aan de regelingen rond energie en gas. Het is dus van groot belang dat de warmteleverancier een registratie van de storing doet. Dat gaat bij het bepalen van de compensatie zeker een rol spelen.

Bent u de veroorzaker van de storing?

Heeft u iets gedaan, waardoor er een storing is opgetreden? dan vervalt het recht ter cpmpensatie. gaat hetb om een defect aan uw meter, radiator of warmtewisselaar? Dan is er ook geen sprake van enige vergoeding. Bij geplande werkzaamheden waarbij uw warmteleverancier tijdig heeft gemeldt hoeven deze geen compensatie uit te keren aan de klanten. Komt het voor dat u door deze werkzaamheden langer dan een dag zit zonderwarmte? Dan verandert de zaak dan wel. De warmteleverancier moet dan in kennis gesteld worden in dat geval.

Jurisdische bijstand bij schade

Heeft u schade geleden door de storing? Dan staat het Juridisch loket klaar om u van dienst te zijn. U krijgt de juiste bijstand en gerichte antwoorden op uw vragen. In het geval van een verzekering (rechtsbijstand) voor uw woning, mag u zich ook wenden tot de verzekeraar.

EnergieVeiling.com, voor Maximaal besparen

 

4.7/10 - (14 stemmen)