Groene waterstof mag ‘flinke’ investeringen uit Noord-Nederland verwachten

Noord-Nederland denkt groot als het gaat om het opwekken van groene waterstof. Daarom willen ze dat ook omzetten in de praktijk. De komende twaalf jaar willen negentien partijen uit Noord-Nederland zo een € 2,8 miljard investeren in het opwekken van waterstof op grote schaal. Het gaat in deze ook nog om duurzame groene waterstof. Er zal een verzoek gedaan worden aan het Rijk om een subsidie toe te kennen die een deel van de investeringen zal kunnen dekken.

Investeringsagenda gelanceerd

In de Investeringsagenda Waterstof Noord-Nederland staat alles rondom dit gebeuren vastgelegd. Deze werd de afgelopen week op het provinciehuis in Groningen uit de doeken gedaan. De agenda werd onder andere door negetiental bedrijven en organisaties getekend. Een paar zijn onder andere: Provincie Groningen, Shell, Gasunie, Nouryoun, Engie en ook Groningen Seaports. Alle negentien organisaties zijn allemaal op een manier betrokken bij de toepassing of opwekking van de groene waterstof.

Het noorden staat bekend om het werk met groene waterstof. De gemeente Groningen heeft bijvoorbeeld al voertuigen die rijden op waterstof. Daarnaast komt er ook nog een test met een trein die op waterstof voortgedreven zal worden. Ook zullen er diverse fabrieken gebouwd worden die als doel zullen hebben het opschalen van de groene waterstof productie. En er zijn ook plannen van Nouryoun, Engie en Gasunie om de komende jaren 120 megawatt te bouwen aan elektrolysecapaciteit. Dat zal verdeeld worden tussen een megafabriek die ongeer 100 megawatt zal produceren en een kleinere in Delfzijl.

Investeringen tonen nog ‘onrendabele top’

De grote plannen liggen er reeds, maar dan nog is er sprake van een ‘onrendabele top’ op de investeringen. Wat houdt dat in? Dit houdt simpelweg in dat de investeringskosten hoger uitkomen dan de opbrengsten. Uit prognoses kan men halen dat het tot 2024 zal liggen op gemiddeld 100 miljoen euro per jaar. De landelijke overheid zal moeten ondersteunen om ‘het gat’ te dichten. Het Rijk wordt daarom gevraagd om een met de SDE+ gelijke exploitatiesubsidie te creëren ten gunste van de waterstofproductie. Verder stellen de partijen dat dit initiatief zal zorgen voor een positeif effect op de werkgelegenheid en groene chemie. Ondernemers krijgen dan bijvoorbeeld subsidie bij het plaatsen van zonnepanelen op hun bedrijfspand.

Wat is het doel van de investeringsagenda? Volgens de opstellers van de investeringsagenda moet er een snel besluit genomen worden om in productielocaties te investeren. De locaties die opgezet moeten worden dienen voor de productie van 100 megawatt groene waterstof en ook voor blauwe waterstof. De productielocatie voor blauwe waterstof moet een capaciteit van 1,2 gigawatt kunnen faciliteren.

Noord-Nederland krijgt ondersteuning

De locatie Noord-Nederland krijgt in de agenda flinke bijval. De reden daartoe is dat men van mening is dat de regio voldoende beschikt over ruimte en kennis om de conversie te maken elektriciteit naar waterstof(via elektrolyse). Daarnaast kunnen de lege zoutcavernes in de provincie zorgen voor de opslag van de waterstof. Het bestaande aardgasnet kan relatief eenvoudig de waterstof transporteren naar andere locaties in en buiten Nederland.

Plannen voor groene waterstof rond 2030

Het vorig jaar werd er reeds door 27 partijen gepleit dat Nederland tegen 2030 moet kunnen voldoen aan een opwekcapaciteit van mimimaal 3 gigawatt aan groene waterstof. Dit moet een landelijk karakter krijgen. Daarbij zullen wel vijf industriële klusters langs de kust en ook in Limburg een heel cruciale rol betekenen.

EnergieVeiling.com, voor Maximaal besparen

 

 

5/10 - (1 stemmen)