Grootste slimme laadplein een feit in Nederland dankzij Greenflux

Het grootste ‘smart charging’ laadplein van Nederland is door Greenflux geleverd voor het netwerkbedrijf Enexis Groep. De 98 laadpalen staan in de parkeergarage onder het hoofdkantoor in ‘s- Hertogenbosch. Enexis Groep zet hiermee dus hun verduurzamingsbeleid op een ander nievau.

Mobiliteitsbeleid Enexis Groep

Het opzetten van de laadplein staat in het kader van het ambitieuze mobiliteitsplan van Enexis-groep. Met deze ontwikkeling willen ze de CO2-voetafdruk op het gebied van mobiliteit op deze manier indammen. Het ligt in de bedoeling om ook op een kostenneutrale wijze de CO2-afdruk met ruim de helft te verminderen (vijf miljoen kilo). Tegen 2020 moeten de resultaten aantoonbaar zijn.

Wat is de inbreng van Greenflux in deze? Greenflux zorgt onder andere voor de aanvoer van de slimme technologie alsook het geavanceerde digitale platform welke smart charging mogelijk maakt.

Is smartcharging de oplossing voor overbelasting?

Smart charging brengt een zee van mogelijkheden met zich mee. Zo kan het laadnetwerk een groot aantal oplaadsessies op één moment aan. Dat zal overbelasting tegen gaan. In welk opzicht is het een vooruitgang? Met Smart charging wordt de druk afgenomen van de stroomvoorziening van het bedrijfspand. Er wordt afgetapt van dezelfde bron, dus is een vlot verloop belangrijk. Greenflux zorgt met haar slimme technologie ervoor dat zonder aanvullende investeringen er 10 keer zoveel laadpunten geïnstalleerd kunnen worden. Dat betreft voor één locatie. Wat betekent dat  voor Enexis? Met deze keus heeft Enexis alvast aan investeringen ruim €200.000 bespaard en ook vele duizenden Euro’s op jaarbasis.

Wat zal smart charging betekenen voor de gebruikers? De gebruikers kunnen laden terwijl ze op het werk zitten. Smart charging maakt ook sneller dan normaal laden mogelijk voor de werknemers die haast hebben en sneller wegwillen. Deze maken dan gebruik van de zestien priority chrgers die staan in de garage. Hoe speelt Greenflux het klaar? Voor de intelligente laadinfrastructuur die in de garage geplaatst is maakt men ook gebruik van het Open Smart Charging Protocol. Deze valt dus onder de internationale standard voor smart charging.

INVADE betrokken bij de opzet

INVADE, het ambitieus project in het kader van het Horizon2020 programma van de Europese Commissie, heeft zeker invloed gehad op de opzet van dit laadplein van de Croon. Onderzoek en innovatie op het gebied van laadinfrastructuur vallen onder de paraplu van dit project.

EnergieVeiling, voor Maximaal besparen

 

 

 

3/10 - (2 stemmen)