Klimaatplan niet van de grond zonder slag of stoot volgens VEH

De energie transitie moet hoe dan ook van de grond komen. Er moet daarom veel voorbereid worden om dit in goede banen te leiden. Voor de gebouwde omgeving zijn er bijvoorbeeld voorlopige plannen die een goede basis moeten vormen. Echter hebben deze plannen ook tegelijkertijd tal van intenties en onzekerheden. Onder andere de kosten die huiseigenaren zullen moeten ophoesten zorgen voor vraagtekens volgens de Vereniging Eigen Huis. 

VEH pleit voor haalbare en betaalbare plannen

Plannen die onder aan de streep liggen moeten volgens Vereniging Eigen Huis betaalbaar en haalbaar zijn. Iedereen moet mee kunnen doen aan deze ontwikkeling. Om een zekere mate van bescherming in te bouwen  zijn er uitgangspunten opgenomen. Uiteindelijk zal de doorrekening moeten tonen als dit waargemaakt zal worden. De kosten voor de energietransitie mogen bovendien ook niet eenzijdig afgewenteld worden op de consumenten. Pas bij overtuigend bewijs kan de VEH echter een eindoordeel geven volgens de algemeen directeur, Cindy van de Velde. Om de intenties en de plannen uit te werken zal er nog heel veel tijd in beslag genomen worden. Er moet bijvoorbeeld gekeken worden naar de toepassing van de woonlastenneutraliteit of als men zal komen met aantrekkelijke financieringsvormen. Feit is dat het ontwerp nog zit vol klemmen en voetangels.

Contouren geschetst door Klimaatakkoord

De grootschalige energietransitie die pakweg 4,2 miljoen huiseigenaren gaat raken wordt door het ontwerp Klimaatakkoord geschetst in contouren. VEH gaat op een missie om de kosten van de verduurzaming van woningen niet hoger uit te laten komen dan de besparingen op de energienota. Daarnaast zal de VEH zich inzetten om betere financiële regelingen , subsidies en ook het ontzorgen en betrekken van de bewoners bij de verdere verduurzaming.

Pragmatische wijkaanpak ideaal

Gemeenten en bewoners  hebben de keus gesteld op een meer pragmatische wijkaanpak om de wijk aardgasloos te krijgen. Echter struikelt de VEH nog over de verankering van bewonersparticipatie in het zogenoemd  ontwerp akkoord. Daarnaast heeft de VEH zich ook nog ingezet voor de ‘spijt-vrije’ isolatiemaatregelen. Eigenaren die eerder van start willen met verduurzamen kunnen dan dit verwezenlijken. Wel dient men er rekeningen mee te houden dat aanvullende verplichtingen waaronder een CV-ketelverbod of een isolatieverplichting vooralsnog van de baan zijn.

De VEH maakt zich zeker sterk om de bewoners in de gemeenten te bescheremen tegen zaken die niet helemaal duidelijk zijn. Het zal wel even wennen zijn, maar uiteindelijk moet dit alles mede door het klimaatakkoord in goede banen worden geleidt.

EnergieVeiling.com, voor Maximaal besparen