Komst windpark op zee een feit: Vattenfall gaat onherroepelijk verder

Vattenfall heeft van de overheid volmacht om van start te gaan met de aanleg van het windpark op zee. Het moederbedrijf van NUON heeft gekoezen voor de locaties Hollandse Kust Zuid 1 & 2. De vergunning is niet zomaar gegund aan Vattenfall. Eerder dit jaar, en wel op 19 maart werd er een subsisdieloze tender gehouden. Deze tender is het eerste van zijn soort gehouden en Vattenfall werd dus tot winnaar bekroond. 

Verloop procedures eerst afgerond voor begin

Na de verovering van de subsidiloze tender wilde Vattenfall vrijwel direct aan de slag. Echter kon dat niet. Er moest  namelijk een extra periode ingelast worden. Ingediende bezwaren moesten namelijk procedureel worden afgerond om de correcte start te maken. dat is dus nu eindelijk het geval. Hiermee is de gunning dus onherroepelijk en kan het windpark opgezet worden. Dit windpark van Vattenfaal zal tussen de 700 tot 750 MW aan stroom produceren. Deze hoeveelheid dekt energie voor 1 miljoen tot 1.5 miljoen huishoudens.

Project bouw windpark mag van start gaan

De onherroepelijke vergunning is erdoor. Alles staat volgens de ontwikkelmanager offshore wind van Vattenfall, Gijs Nijsten, op groen. Het wordt een uitdaging voor Vattenfall om het eerste subsidievrije windpark in Nederland op te zetten, maar het zal gedaan worden. Vattenfaal kan dus nu officieel een aanvang maken met dit project. In principe is men reeds gestart met de eerste voorbereidingen waaronder het aanbestedingsproces. Belangrijke onderdelen zoals turbines en fundaties worden bijvoorbeeld al via aanbesteding bekeken.  Ook richt men zich gelijk op de productie , transport en installaties van de windturbines.

Vattenfall laat niets aan een toeval over en wilt het beste in huis halen voor dit project.  Er is een tijdsduur van 5 jaar uitgestippeld om het windpark volledig operationeel te krijgen. Dit project is een heel goed voorbeeld van hoe voortvarend de overheid werkt aan de energietransitie. Vattenfall staat aan de vooravond om historie te schrijven samen met de overheid. Het eerste subsidievrije windpark is een er wordt gehoopt dat er meer van zulke gunningen gegeven zullen worden door de overheid.