Mogelijke handel met voorkennis wordt onderzocht door ACM

Eind maart heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een inval gepleegd bij een niet nader genoemde partij op de energiemarkt. Waarom de inval? De ACM is toezichthouder en deed dus de inval om te onderzoeken als de partij/ondernemeing het verbod op handel met voorkennis op de energiemarkt heeft geschonden. Daarnaast wilt de ACM ook nog een onderzoek verrichten naar de juiste publicatie van de voorkennis. Men wilt vanuit de ACM zeker zijn dat alle partijen op hetzelfde moment de beschikking hebben over dezelfde informatie.

Naleving REMIT door ACM

De ACM is in Nederland de waakhond en heeft in dat kader dus de inval gedaan om erop toe te zien dat de Europese verordening REMIT wordt nageleefd. De taken van de ACM lopen evenwijdig met de inhoud van de REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrety and Transparency). Wat is het doel van REMIT? REMIT heeft als doel om marktmisbruik op de energie groothandelsmarkt op te sporen en te elimineren.

REMIT voor het eerst gehanteerd door ACM

Met de inval door de ACM gedaan, is de REMIT voor het eerst in Nederland uitgevoerd. Door de jaren heen heeft de ACM wel verscheidene aanbevelingen gedaan aan de marktspelers, zodat die de REMIT-verplichtingen in hun processen konden implementeren. De ACM heeft bijvoorbeeld de partijen aangespoord om de REMIT-verplichtingen op te nemen in hun organisatiestructuur. Ook zorgt deze toezichthouder voor het monitoren van de markt op mogelijke signalen van overtredingen. Deze signalen woren gefilteerd van brokers en beurzen. De betrokkenen zijn verplicht om de ACM in kennis te stellen indien ze het vermoeden hebben dat er uit handel met voorkennis of marktmanipulatie wordt gehandeld. Ook de ACER , het agentschap van Europese toezichthouders, voorziet de ACM van signalen. De ACM kan ertoe overgaan een formeel onderzoek te starten, indien de signalen daartoe aanleiding geven. Deze inval is een goed voorbeeld van hoe de ACM dus moet handelen.

REMIT -overtredingen worden onderzocht

De ACM heeft de eerste inval gepleegd op basis van mogelijke REMIT-overtredingen. Dit kan op verschillende manieren opgelost worden. Komt de ACM tot de conclusie dat er overtredingen zijn begaan? Dan volgen er natuurlijk mogelijk sancties van de ACM, maar de onderneming wordt altijd in de gelegenheid gesteld om zaken te verduidelijken. Per slot van rekening maakt de ACM een besluit als het wel of geen overtreding is.

Wees wijs en vergelijk!

4.8/10 - (14 stemmen)