Mogelijkheid besparing 200.000 ton CO2 door zorghuizen volgens Urgenda

Er bestaat een mogelijkheid dat Nederlandse verzorgingshuizen flink kunnen besparen op het gebruik van CO2 tegen 2020. Dat zal gerealiseerd kunnen worden indien er energiebesparende maatregelen genomen worden. Natuurlijk zal er veel werk  verzet moeten worden. Men wilt per 2020 ongeveer 200.000 ton CO2 besparen. Is dat wel mogelijk? De klimaatorganisatie is de mening toegedaan dat met de inzet van alle verpleeg- en zorglocaties dat wel mogelijk is. Indien alle 1900 zorg- en verpleeglocaties dus meedoen aan de ‘Energie strijd zorghuizen’ is dit best mogelijk.

Energiestrijd Zorghuizen

Wat zal de energiestrijd betekenen? Het zal dus mogelijk zijn om met de energiestrijd in de wintermaanden ongeveer 10% tot 15% aan energie te besparen. Dat zal een flinke financiële besparing betekenen voor de instanties. Dit zal in een soort competitiemodel geschieden, waarbij de instellingen dus volgens richtlijnen zullen bekampen. Op zich is dit geen nieuwigheid, omdat Urgenda vanaf 2012 deze wedstrijd organiseert. De focus van de Energiestrijd zit vooral bij de verandering van het gedrag. Ziekenhuizen, GGZ-instellingen en huisartsen-fysiotherapiepraktijken zijn  in de berekening van de 0,2 megaton niet meegenomen.

Hoe zal men invulling geven aan de noodzakelijke CO2-reductie? De invulling aan de noodzakelijke CO2- reductie kan op verscheidene manieren. Goede voorbeelden kunnen zijn het inzetten van duurzaam verkregen energie uit wind en ook zon. Daarnaast moet men ook zaken creatiever aanpakken die dan weer leiden naar energie besparing. Deze opmerkingen werden gemaakt door de directeur van Urgenda, Marjan Minnesma.

Veertig punten actieplan

De zogeheten energiestrijd is onderdeel van een groter plan. Dat plan behelst zo een veertig actiepunten en andere concrete ideeën die de overheid heeft gesteld om de reductie van CO2-uitstoot te realiseren. Het gerechtshof in Den Haag heeft eerder een uitspraak ten voordele van Urgenda moeten doen jegens de overheid. Het lag in de bedoeling dat de overheid maatregelen moest treffen om de CO2-reductie met 25% te doen afnemen in 2020 ten opzichte van 1990. Met de uitspraak was de overhied genoodzaaktv om het 40 puntenplan samen te stellen om weer op traject te komen. Een paar voorgestelde punten zijn:

  • woningen energieneutraal maken;
  • het veestapel doen verminderen;
  • de maximumsnelheid van voertuigen doen verlagen.

Deze drie maatregelen zullen volgens Urgenda al maximaal 4,4 megaton aan CO2- uitstoot doen besparen.

De rol van de overheid

Urgenda ziet de overheid als een grote motivator naar de zorginstellingen toe. Daarnaast kan ze ook invloeden aanwenden om de zorginstellingen in lijn te brengen met de beweging. Vanuit de overheid kunnen er bijvoorbeeld energie-experts ingehuurd worden die simpele maatregelen kunnen implementeren ter besparing van energie. En deze maatregelen hoeven niet eens veel te kosten. In een winterseizoen kunnen minimale aanpassingen zorgen voor een kostendaling van ruim 10% tot 15%.

Besparingscijfers verhogen

Volgens Urgenda kunnen de besparingen veel hoger uitvallen, vooral als de hele gezondheidssector en welzijnsector een bijdrage levert. Een besparing van 10% leidt naar een 360.000 ton afname van de CO2-uitstoot toe, terwijl een 15% besparing zorgt een een afname van 540.000 ton CO2-uitstoot.

EnergieVeiling.com, voor Maximaal besparing