Negatief advies voor invoeren nationale CO2-prijs

Het zal Nederland eerder ten goede komen om een minimum prijs voor CO-2 gekoppeld aan de rest van Europa in te voeren. Het kabinet heeft namelijk een ontwerpwetsvoorstel ingediend voor de invoering van een nationaal minimum CO2-prijs voor de opwekking van elektriciteit. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben aangegeven dat een koppeling met de rest van Europa voor Nederland het beste is. De ondernemerorganisaties stellen dat de nationale invoering voor zowel het klimaat als de Nederlandse economie negatieve effecten zal hebben. Dat is dus geen goed vooruitzicht.

CO2-beprijzing meot een ‘doordachte’ stap zijn

Alhoewel MKB- Nederland en VNO-NCW voorstander zijn van een CO2-beprijzing willen ze wel extra aandacht voor deze ontwikkeling. De uitstoot moet sowieso verminderd worden, maar het moet een goed ‘doordachte’ plan zijn. Nederland kent een open economie. Zaken als een nationale beprijzing zullen leiden dat grijze stroom geproduceerd door Nederlandse kolen-en gascentrales plaats zal moeten maken voor onder andere geimporteerde stroom. Landen met een hogere CO2-uitstoot zullen de Nederlandse markt dan kunnen overspoelen met goedkopere stroom. En daar stopt het niet bij. Er zijn nog tal van andere issues die bij komen kijken.

Tijdens de piekuren kan de import van stroom flink oplopen. Dat kan als gevolg hebben dat de levenszekerheid van de stroom risicogevoelig wordt. De energietransitie kan ook in gevaar gebracht daar de burgerij en ondernemingen minder kunnen gaan geloven in de verandering( grijze- naar groene stroom). Dat moet in het ergste geval zijn, maar wordt natuurlijk ook meegenomen als scenario.

Verhoging stroomprijs slecht voor concurrentiepositie

Verhoging van stroomprijzen als gevolg van nationale beprijzing zal zeker niet voordelig zijn voor de concurrentiepositie van energie-intensieve bedrijven. Men stelt dat hun positie verslechterd zal worden als men deze wet doordrukt. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn de mening toegedaan dat de elektriciteitsproductie van Nederland op één lijn moet staan met dat van de regio. Nederland werkt nauw samen met nabije Europese landen. Ook bij het uitwisselen van elektriciteit. Door een regionalen aanpak te hanteren of danwel te integreren kan er veel goeds uit komen. Prijzen hoeven dan niet eens verhoogd te worden. De ondernemersorganisaties hopen dat het Nederlands wetsvoorstel aangehouden kan worden. Er zijn andere mogelijkheden die er rooskleuriger uitzien, maar die moeten natuurlijk ook gedragen worden door het kabinet.

4.4/10 - (8 stemmen)