Noord Holland investeert in CO2-infra, Solar lab en geothermie

De energietransitie kan met hulp van verschillende actoren beter en sneller lopen. Provincie Noord Holland heeft bijvoorbeeld het initiatief genomen om een bedrag groot 24,4 miljoen euro te stoppen in de energietransitie. De Provinciale Staten heeft dit bedrag in het voorjaar namelijk reeds goedgekeurd. Dit alles komt voort uit het besluit om Gedeputeerde Staten bedragen toe te kennen voor het uitvoeren van projecten. Men heeft voor Noord Holland geld aangevraagd om de infrastructuur van de glastuinbouw te verduurzamen, de bouw van Solar Lab, aanpassingen aan klimaatsveranderingen en ook nog het verkennen van mogelijkheden naar aardwarmte gebruik. 

Glastuinbouw bloeit in Noord Holland

Glastuinbouw wordt nogal sterk geconcentreerd in Noord Holland uitgeoefend. De gebieden rond de driehoek Agriport A7, Greenport Aalsmeer in Noord- Holland Zuid , het Grootslag in Noord-Holland Noord en ook het Heemskerkbinnenduingebied bloein goed. Voor de Glastuinbouw is CO2 en warmte nodig om de gewassen te groeien. Aardgas verbranden is dus belangerijk in deze. Koolstofmonoxide moet toegevoegd worden in de kas, vindt dat niet plaats dan neemt de conecntratie af. Het gevolg is dat de groei van de planten zal remmen.

Het doel van deze sector is om het gebruik van aardgas te verminderen, maar dezewerkwijze is niet duurzaam gebleken. Ook wordt er tijdens de zomer overbodige warmte geproduceerd door de kassen. Daar moet er dus verandering in komen. Vandaar de investering van de provincie om daar verandering in te brengen. Men gaat het geld stoppen in het afvangen en transporteren van CO2 uit een vergistingsinstallatie. Via een pijpleiding zal dit dan vervoerd worden naar de tuinbouwkassen. Er is een heel mooi opgezet netwerk gevonden om deze dienst te voltooien. Dit netwerk was ooit bedoeld voor de aardoliesector.

Warmte als duurzame bron van energie

Er zijn diverse bronnen van duurzame energie. In dat rijtje kan ook warmet verkregen uit de grond geplaatst worden.  Volgens planning van het Rijk moet er in het jaar 2050 ruim 23% van de warmteproductie afkomstig zijn uit de grond. Alleen in Noord-Holland zijn er reeds 4 bronnen actief en nog eens 2 bronnen in voorbereiding. Vandaar dat de investering hard nodig is. De gelden worden onder andere uitgezet voor het uitvoeren van proefboringen en het uitvoeren van seismisch onderzoek.

De bouw van Solar Lab (ECN.TNO Solar) is belangrijk voor het plegen van onderzoek naar duurzame energie. Uiteindelijk gaat dit Lab deel uitmaken van de Energy & Health Campus in Petten. Het Lab zal naar verluidt opengesteld worden aan onderzoekers van Universiteiten voor het uitvoeren van proeven. Dit alles kan op den duur de energietransitie een boost geven. Er is een bedrag van ongeveer 14 miljoen euro uitgetrokken voorv de bouw van het Solar Lab.