Salderingsregeling ongewijzigd tot 2023

De kogel is door de kerk: tot 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling ongewijzigd uitgevoerd. Deze uitlating werd gedaan door minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat en staatssecretaris Snel van Financiën. 

Wat is het voordeel van verlenging salderingsregeling? Deze verlenging heeft natuurlijk een voordeel. Het blijft bijvoorbeeld financieel gezien aantrekkelijk voor huishoudens en mkb-bedrijven om geld te blijven stoppen in zonnepanelen. 

Wat houdt de salderingsregeling in? Deze regeling houdt in dat opwekkers van stroom middels zonnepanelen, deze kunnen terugleveren aan het net. Er vindt dan een verrekening plaats. De hoeveelheid opgewekte stroom wordt dsu vreekend van uw energieverbruik. Met dit besluit kunnen eigenaren van zonnepanelen nog eens drie jaren langer salderen dan was opgenomen in het Regeerakkoord. Bezitters van zonnepanelen zullen tot 1 januari 2023 dus niets zien veranderen. 

Geleidelijke afbouw salderingsregeling

Zoals het er nu voor staat zal per 1 januari 2023 een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling starten. De conclussie die hieruit getrokken kan worden is dat de bedrijven en huishoudens die een voordeel ontvangen op hun energiebelasting( in ruil voor teruglevering stroom) , uiteindelijk jaarlijks zal afnemen. Het voordeel wordt op den duur 0 en zal de producent enkel een vergoeding van de energieleverancier ontvangen voor de teruggeleverde zonne-energie. In 2031 zal de afbouw compleet moeten zijn.

Zonnepanelen worden steeds goedkoper in productie. Dat betekent dat op lang termijn de financiële subsidie afgebouwd wordt en de installatie van zonnepanelen anders zal geschieden. Ieder huishouden en bedrijf met zonnepanelen zal vanaf 2023 automatisch  meeliften met de afbouw van salderen. In principe hoeven ze er dus niets aan te doen .

Mogelijkheden om te investeren in zonnepanelen

Toch wordt het investeren in zonnepanelen niet ontmoedigd. Huishoudens die nu reeds zonnepanelen hebben geplaast of nog willen plaasten gedurende de zittingsperiode van dit kabinet, moeten rekening houden met de 7 jaar terugverdientijd( afbouw salderingsregeling). Het investeren in zonnepanelen kan door een ieder , maar het bedrag kan niet in één keer opgehoest worden door een iedereen. Speciaal voor deze groep is er het Nationaal Energiebespaarfonds, die tegen zeer lage rente geld uitleent voor zulke gevallen.

Om het geleidelijk afbouwen tot 2031 in goede banen te leiden zijn er wel voorwaarden waaraan voldaan zal moeten worden. Voor de Belastingdienst zullen huishoudens en bedrijven moeten beschikken over een meter die levering & teruglevering afzonderlijk kan meten. Dat is meestal een meter met minimaal dubbel telwerk. Een goed voorbeeld daarvan kan een slimme meter zijn of gewoon een meter met de gevraagde specs. Een meter met deze specs zal wel verplicht zijn in huis of het bedrijf per 1 januari 2023. Netbeheerders zullen de samenleving vóór die datum reeds voorzien van zo een meter. Als alles in orde is zal men per 2023 dan starten met de afbouw van de salderingsregeling.