Slimme meter data moet beter beheerbaar zijn voor energieconsument volgens de ACM

Hoe zou het zijn als u zelf de regie had over de data van uw slimme meter? Zou het niet handig zijn om de diverse energiebesparingsdiensten zelf te voorzien? Precies dat wilt de ACM bewerkstelligen. Ze maken zich sterk ervoor dat de energieconsument zelf de toegang tot de data op hun slimme meter kunnen geven. Dit zal op zich het nut van de slimme meter verhogen en ook een bijdrage aan de energietransitie. De ACM heeft dit kenbaar gemaakt in haar Visie datagovernance energie. 

Huidig beheermodel energiedata

Voor nu wordt meetdata één keer per jaar opgevraagd bij de kleinverbruiker van energie. Dit  is ver van ideaal vanwege het feit dat het een éénmalige toetsing is en het marktmodel slechts over een beperkt aantal rollen beschikt.

Daarnaast heerst er onder de marktpartijen ook nog veel onduidelijkheid over de inrichting van de datagovernance. Het is totaal niet in kaart gebracht wie onder welek voporwaarden toegang kan of mag krijgen tot de energiedata. Dit alles heeft de ACM aldus geconstateerd. Het is dan niet vreemd dat partijen geen investeringen willen doen in nieuwe producten of diensten vanwege de onduidelijkheid aan regelgeving. De ontwikkeling van de markten van nieuwe energiediensten wordt door deze negatieve ontwikkeling deels gestremd.

Ontwikkelingen bepalend voor verder groei

De meetdata die ter beschikking is of wordt gesteld zal een factor spelen in het aanbod van producten/diensten door onbekende partijen. De ontwikkelingen op het vlak van regulering van de meetdata zal van invloed zijn hierop. Nieuwe marktpartijen zullen evenals de gevestigde marktpartijen onder dezelfde voorwaarden toegang kunnen krijgen tot de beschikbare meetdata. Het is wel reeds bekent dat de meetdata zowel geaggregeerd als individueel herleidbaar zullen zijn.

Beheer meetdata moet onafhankelijk

De ACM is voorstaander van een onafhankelijke beheersmodel van de data uit de slimme meters. In een ideale situatie moeten alle partijen onder de gelijke voorwaarden toegang kunnen hebben tot de data. Echter zal het wel zo zijn dat de partijen per consument alleen inzage hebben in de data en gebruik van maken, mits de consument explicite toestemming daartoe verleend.

Het onafhankelijke beheer van data zou ingericht kunnen worden door organisaties die daar zeer frequent mee bezig zijn. partijen genoemd door de ACM zijn onder andere: commerciële partijen en netbeheerders. Waaraan zal een dergelijk systeem moeten voldoen? Een systeem die databeheer zal moeten regulren zal ten eerste moeten staan voor de waarborging van de privacy van de consument. Daarnaast zullen de veiligheid, betaalbaarheid en ook betrouwbaarheid van het systeem belangrijke rollen spelen voor het succes hiervan.

Uitrol slimme meters verloopt gestadig

De uitrol van slimme meters heeft tot op dit moment voor iets meer dan 50 procent plaatsgevonden. De ACM hoopt op een verdere uitrol vanwege vele signalen die marktpartijen weergeven over de kwaliteit van de door netbeheerders aangeleverde data. Dit is zeer cruciaal te noemen, omdat de markten nog tot ontwikkeling moeten komen rondom de meetdata. De meetdata die nu ter beschikking is bij lange na niet genoeg te zorgen voor een volwaardige en betrouwbare dienstverlening naar de klant toe te kunnen leveren. Het huidig model schort vaak nog door ontbrekende meetwaarden, die ontstaan door storingen of simpelweg doordat de slimme meter niet aan is. Nieuwe businessmodelllen die in het kader van de energietransitie ingezet kunnen worden ondervinden dan last van deze situatie. Een goed voorbeeld daarvan de belemmiering van flexible leveringstarieven.

EnergieVeiling.com, voor Maximaal besparen. 

3.9/10 - (17 stemmen)