Slimmere aanpak Friese net nodig om zonnestroom beter te benutten

Dit jaar zal Netbeheerder Liander circa 85 miljoen investeren in de energienetten rond Friesland. Er is zeker een  forse toename van het aantal zonneweiden in de provincie. Dat vraagt dus meteen ook aan een upgrade van de bekabeling en bijbehorende installaties. Vooral zwaardere kables zullen hun  nut bewijzen. Ook zal de netbeheerder aandacht besteden aan het ontwikkelen van slimme oplossingen die de groeiende vraag naar capacteit zullen opvangen. 

Hause aan plannen in Friesland

Friesland is in trek voor het opzetten van nieuwe zonneweides. Men spreekt zelfs aan een hause van plannen die betrekking hebben op dit specifiek gebied. Hoe komt het dat dit gebied plotseling zo aantrekkelijk is? Dat heeft te maken met een paar factoren zoals de relatief lage prijs voor grond, een gustig subsidieklimaat en ook de prijsdaling van zonnepanelen. Om een goed voorbeeld te geven: het opgestelde vermogen van duurzame energie is binnen 12 maanden flink gestegen van 147 MW naar 247 MW. Alliander zal naar verwachting in 2019 nog eens 100 megawatt aan nieuwe zonnepanelen aansluiten op het elektriciteitsnet. Volgens berekeningen geeft Liander aan dat de zonnestroom productie in Friesland vertwintigvoudigd zal zijn tegen 2050.

Extra capaciteit nodig voor terugleveren stroom

Het is een goede ontwikkeling voor energie als die terug geleverd wordt . Echter moeten de faciliteiten ter ondersteuning wel goed in plaast zijn. Vooral extra capaciteit zal nodig zijn. Het bestaande net is rui 100 jaar terug opzet om stroom afkomstig van gas-en kolencentrales naar de consumenten te vervoeren. Dat staat in schril contrast met hetgeen men nu wilt gaan doen. Het net zal een grootschalige levering én teruglevering van energie niet kunnen waarboregen. In Friesland zijn de kabls doorgaans ‘dun’ en zullen dus niet kunnen vervoeren.

Liander kan niet altijd aan de vraag voldoen

Liander wordt soms wel verrast met een te grote vraag aan energie. Het elektriciteitsnet raakt totaal ‘uitverkocht’ en er kan niets gedaan worden om te voldoen aan de vraag. Op dit moment zijn de gebieden rond de elektriciteitsverdeelstations in Buitenpost, Oosterwolde en Holwerd/Ameland nu de dupe van. De duurzaam geproduceerde stroom is bij lange na dus niet genoeg om te voldoen aan de vraag. Dat zorgt dus ook voor een gestagneerde teruglevering. De meest logische oplossing is om alvast de netten en bijbehorende installatties uit breiden. Dat zal dus zorgen voor een verhoogde ondersteuning van het net en de capaciteit.

EnergieVeiling.com, voor Maximaal besparen

5/10 - (1 stemmen)