Stijgende lijn te merken bij verkopen CV-ketels

Ten opzichte van het jaar 2016 heeft men in 2017 ruim 3% meer aan HR-ketels verkocht. De ISDE-regeling ( de Investeringssubsidie duurzame energie) heeft wel degelijk een effect gehad op de verkoopcijfers van de HR-ketels. Met de invoering van regeling in het jaar 2016 hebben de verkoopcijfers van warmtepompen en pelletkachels een stijging geregistreerd. De groei van verkochte pelletkachels is in 2016 ten opzichte van 2015 met ruim 136 % gestegen. Ook de verkoop van warmtepompen heeft een stijging van ruim 44% laten noteren ( 2015 naar 2016). 

Afname verkoop warmtepompen in 2017

De stijging in verkopen van warmtepompen blijkt uit onderzoek af te vlakken in 2017 ten opzichte van het jaar 2016. Er is een groei van ruim 15% in de verkopen van warmtepompen genoteerd in 2017 ten opzichte van 2016. Dit is een verlengde van de cijfers voor de invoering van de ISDE. De dominantie van de HR-ketel is dus heel duidelijk te merken. In 2017 heeft men ruim vijf keer zoveel HR-ketels verhandeld als warmtepompen. Er mag dus gerust geconcludeerd worden dat de HR-ketel nog niet op zijn retour is.

Hetzelfde beeld is waar te nemen op zowel de warmtemarkt als de totale markt( incl. andere gebouwen): de dominantie van de HR-ketel. Desondanks zijn tiendduizenden particulieren mee gegaan met de transitie van HR-ketels naar warmtepompen. Bijna 70.000 huishoudens hebben installaties aangeschaft waarmee het huis deels of volledig kan worden verwarmd zondr het gebruik van aardgas. De warmtepomp is het meest aangeschaft om zulks te regelen.

Aardgasvrij keukens, de nieuwe trend in Nederland

In Nederland komt de overgang naar aardgasvrije keukens best wel op gang. Uit verkoopcijfers is te halen dat de handel in 2017 ruim 190.950 elketrische inbouwkookplaten aan huishoudens heeft verkocht. Er is een afname in de verkopen van inbouwgaskookplaten, terwijl de verkopen van elektrische inbouwkookplaten aan het toenemen zijn. Belangrijk is te weten dat de verkopen van elektrische inbouwkookplaten ten opzichte van die op gas werken sedert 2016 aan het stijgen is. De transitie liep eersr langzaam, maar komt steeds beter op gang.

EnergieVeiling.com, voor Maximaal besparen