Temperatuur verlaging gas doet Liander besparen op CO2

Netbeheerder Liander heeft een manier gevonden om te besparen op CO2 en energie. Hoe kunnen ze dat bewerkstelligen? Liander heeft aangegeven dat de komende maanden de gastemperatuur in een groot aantal gasontvangststations verlaagd zal worden. Dat zal dus maken dat er wordt bespaard wordt op energie en uitstoot van CO2. 

Verlagen gastemperatuur met 2º Celsius

Liander heeft plannen klaar om de komende maanden in ruim 200 gasontvangststations de temperatuur van gas met twee graden te verlagen. Datr zal dus zorgen voor een heel grote besparing. Hoe werkt het bij de gasontvangststations? Via het landelijke transportnetwerk van Gasunie komt aardgas terecht in het regionale netwerk van Liander en die zorgt dan voor de voorziening van de gasontvangststations. Aangekomen in de gasontvangststations wordt de aardgas dan verder verwarmd en vervolgens verder getransporteerd. Op dit moment ligt de temperatuur nog rond de 5 graden.

Er is onderzoek gedaan in Friesland en na een praktijktest gedaan op Terschelling, zijn Gasunie en Liander tot de conclussie gekomen dat bij het bijstellen van de temperatuur naar 3 graden veel op gas en CO2 bespaard kan worden. Het is vrij ideaal. De verlaging werkt prima door met de transportleidingen en de afnemers van het gas merken er ook niets van. Door deze temperatuursverlaging, mikt de netbeheerder op een jaarlijkse besparing van 3 miljoen kubieke meter gas en een CO2 -uitstoot vermindering van 5.400 ton. Dit vanwege het feit dat de verwarmingsketels minder gestookt hoeven te worden.

Succes zal meedoen andere netbeheerders bepalen

Liander zal de komende maanden dus in 200 stations de verlaging van temperatuur doorvoeren. In Nederland heeft Gasunie ruim 1.000 gasontvangststations onder beheer. Deze gasontvangststations zijn eigendom van de regionale netbeheerders waaronder Enexis, Liander en Stedin. Indien dit project een succes is, zal er met de andere netbeheerders dus besproken worden om ook door te voeren. De temperatuurverlaging kan dus op nationaal niveau doorgevoerd worden.

Alliander gaat voor verdere verduurzaming

Alliander, het moederbedrijf van Liandeer, heeft op schema om in 2023 helemaal klimaatneutraal te werken. Er werd bijvoorbeeld in 2018 ruim 288.00 ton CO2 uitgestoten en dat moet drastisch verminderd worden. De compensatie van CO2-uitstoot komt door een vergroening te doen van de netverliezen. Wat is een netverlies? Netverlies ontstaat bij het transporteren van energie en door energie in te kopen vindt de compensatie plaats.

Door garanties van oorsprong aan te kopen bij energieleveranciers die windenergie gaan leveren aan windpark Borssele vindt de vergroening plaats. Alliander stopt in 2019 ruim € 800 miljoen terug in het energienetwerk. Dit alleen om de energietransitie verder te ondersteunen.

5/10 - (1 stemmen)