Universiteit Utrecht gaat voor energieopwekkend, gezond en circulair complex

Iedere organisatie probeert op een haar eigen manier invulling te geven aan bepaalde standaarden. Bij herinrichtingsplannen neemt men dan de standaarden mee en zet bijvoorbeeld het terrein en gebouwen op volgens ondersteunende voorschriften. Ook de Universiteit Utrecht kiest ervoor om hun universitair vastgoed op te zetten volgens leidende principes. Bij het ontwikkelen, de bouw en beheer van het vastgoed  zal men de principes: gezond, circulair en energieopwekkend meenemen. 

Het College van Bestuur heeft een pas het ambitiedocument voor Toekomstbestendige gebouwen vast laten leggen. Dat houdt in dat Universiteit Utrecht ook gaat voor een duurzame opstelling van de samenleving. En om het een juiste weergave te geven, steeln ze dat ook centraal in hun eigen bedrijfsvoering. De collegevoorzitter Anton Pijpers heeft dit in kenbaarbaar gemaakt .

Bouwen in de toekomst op basis van principes

Universiteit Utrecht zal in de toekomst steeds toekomstbestendig gan bouwen. Dat houdt in dat de principes die staan vastgelegd in het ambitiedocument nageleefd zullen worden bij het opzetten van toekomstige gebouwen (gezond, energieopwekkend en circulair). De gebouwen op het terrein zullen in de toekomst allemaal energieopwekkend zijn ( zonnepanelen) en zullen zelfs kunnen leveren aan derden indien nodig. Daarnast zal men ook rekening houden met een demontabele opzet. De grondstoffen die zijn ingezet in het gebouw verliezen op deze manier dan hun waarde niet. En tenslotte zullen deze gebouwen zo  aanpasbaar mogelijk gemaakt worden. Dit met het oog op ontwikkelingen in het onderzoek en onderwijs die ten maximale ondersteund moeten worden.

Universiteit Utrecht gaat verduurzaming verder ondersteunen

De Universiteit Utrecht krijgt nu veel aandacht vanwege het plan om toekomstbestendige gebouwen op te zetten. De realiteit wijst echter uit dat de universiteit veel meer onderneemt. Er wordt onder andere gewerkt aan het opwekken van zonne-energie ( middels panelen) en wordt er ook gebruikt gemaakt van warmte- en koudeopslag. Ook maken ze gebruik van de gelegenheid om duurzaam vertogas  en groene energie aan te kopen( afkomstig van windturbines in Nederland). Universiteit Utrecht doet daarnaast ook nog andere kleine-en grote initiatieven om een verschil uit teb maken. Men heeft bijvoorbeeld recent wegwerpflesjes verwijderd met water uit frisdrankautomaten en ze hebben ook nog standaard vegetarische vergaderlunches geïntroduceerd.

EnergieVeiling.com, voor maximaal besparen

 

4.6/10 - (11 stemmen)