Veilige aardwarmte wordt gestructureerd tot ontwikkeling gebracht

Men zoekt naar diverse mogelijkheden om verduurzaming op de verschillende gebieden gestalte te geven. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan de constante verbetering van reeds bestaande technieken en het ontwikkelen van nieuwe. Het ontwikkelen brengt echter soms ook obstakels met zich mee. Die kunnen onder andere gezocht worden in diverse sferen zoals: financiën, veiligheid en anderen. Als het natuurlijk een duurzame bron betreft die veel kan betekenen in de toekomst zal men er alles aan doen om te komen tot alternatieven ter winning. Aardwarmte oftewel Geothermie mag ook in dat rijtje geplaatst worden.

Wat is Aardwarmte of Geothermie?

Dat is de energie die gewonnen wordt door het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en de diep in de aarde gelegen warmtereservoirs te gebruiken. Echter moet er wel direct gezegd worden dat er wel een verschil zit in de termen Aardwarmte en Geothermie. Me spreekt over geothermie wanneer de winning op grotere diepte en/of hogere temperatuur wordt gedaan. Ligt de bron iets dichterbij het aardoppervlak? Dan spreekt men van het winnen van aardwarmte. Met deze verkregen aardwarmte is dan vervolgens mogelijk om energie op te wekken.

Aardwarmte wordt doorgaans ingezet bij het verwarmen of juist afkoelen, als voor het opwekken van elektrische stroom of om ingezet bij een warmte-krachtkoppeling.

Brabant tekent voor veilige ontwikkeling geothermie(aardwarmte)

De provincie Brabant, Geothermie Brabant BV, Brabant Water en een aantal gemeenten hebben gezamenlijk een richtlijn ondertekend om geothermie (aardwarmte ) op een veilige manier verder te ontwikkelen.

De potentie van geothermie als duurzame bron van warmte is ruim aanwezig. Het is dan wel gelijk belangrijk om erbij te vermelden dat het dan op een veilige manier ontgonnen dient te worden. Geothermie moet op een veilige manier voor de ondergrond en het grondwater ontwikkelt worden. Vandaar dat men ertoe is overgegaan om de richtlijn op te stellen en te laten tekenen door de relevante partijen. De richtlijn is bedoeld om eventuele risico’s te beperken.

Greendeal en Brabant werken samen

Brabantse partijen en Greendeal hebben in 2016 reeds een deal gesloten om samen geothermie aan te jagen. Ze hebben wel gelijk besloten om te werken aan de veilige uitvoering van alle toekomstige geothermie projecten. Het aspect ‘veilige uitvoering’ hebben ze een concrete vastlegging gegeven door onderzoek te laten verrichten waar de eventuele risico’s van geothermie liggen en waar mogelijk maatregelen getroffen kunnen worden om de risico’s te beperken tot een minimum. Het onderzoek werd verricht op aanvraag van drinkwaterbedrijf Brabant Water , de provincie en deskundigen uit de geothermiebranche ( Hydreco).  De richtlijn die eerder vandaag is getekend houdt dus in de maatregelen die genomen kunnen/moeten worden.

Men heeft in de richtlijn dus laten vastleggen welke extra maatregelen genomen moeten worden in het belang van het grondwater en de drinkwatervoorziening( toekomstige).

EnergieVeiling.com, voor Maximaal besparen

5/10 - (1 stemmen)