Verduurzaming gebouwen en woningen schept mogelijk1.500 extra banen via Essent

Het wordt steeds zichtbaarder, een sterke groei valt te merken in de installaties van isolatie, warmtepompen en zonnepanelen. Dat wilt zeggen dat er veel kennis nodig zal zijn voor goede installatie. Er zal dus mankracht nodig zijn om aan de vraag te voldoen. De Essent servicebedrijven voorzien dat er een vraag zal zijn van rond de 1.500 vakmensen. Aan de vraag van  extra vakmensen zal over een periode van 3 jaar voldaan moeten worden. Het klimaatakkoord zal ingevuld moeten worden en dat zal leiden tot een grotere vraag naar maatregelen ter verduurzaming. Essent neemt in dat kader dus zelf het initiatief om het personeelsbestand aan te vullen. Via een wervingscampgane wilt Essent haar servicebedrijven daarom voorzien van gekwalificeerde monteurs.

Keus voor verduurzamingsinstallaties  stijgt

Klanten kiezen steeds vaker voor warmtepompen, zonnepanelen en/of aanvullende isolerende maatregelen te plaatsen. Deze trend is waargenomen door de servicepartner bedrijven die zijn verbonden aan Essent. Uit bronnen is vernomen dat in het jaar 2018 ruim 140.000 huishoudens hebben gekozen voor het plaasten van zonnepanelen en ongeveer 600.000 huishoudens  voor het plaasten van aanvullende (isolerende) maatregelen. Ook hebben 66.000 huishoudens een warmtepomp  geplaatst. Best veel dat dus gerealiseerd moest worden. Verwachtbaar is dat nog eens honderdduizenden huishoudens overr zullen stappen naar het gebruik van bovengenoemde producten in de nabije toekomst.

Gekwalificeerd personeel nodig

Er zal een vraag zijn naar goed opgeleide vakmensen die zullen meoetn zorgen voor de correcte installatie. De Essent servicepartners leiden meestal hun monteurs zelf op, maar om de vraag bij te benen zullen ze contsant moeten werven. Ook wordt er continu aansluiting gezocht bij bestaande opleidingen. Vandaar de servicebedrijven werkzoekenden en ook zij-instromers verwelkomen. Natuurlijk is het geen Essent, als zij geen eigen inititaief onderneemt om dit probleem aan te pakken. Samen met haar servicebedrijven starten zij een campagne voor een instroom van nieuwe klanten. Gemakshalve worden sollicitanten gekoppeld aan het best passende bedrijf op basis van kwalificaties. Dat zal lopen via de centrale website: www.energiemonteurs.nl.

De energietransitie loopt gestadig en voor een vlottere voortgang zal er naast producten ook een zekere mate van vakmanschap nodig zijn. Door continu personeel te werven en op te leiden kunnen de servicebedrijven dit goed opvangen. Essent weet als een langer gevestigd bedrijf hoe de zaken kunnen lopen.

EnergieVeiling.com, voor Maximaal besparen

4.2/10 - (17 stemmen)