Vermogen zonnepanelen gestegen met meer dan 50%

Zonnepanelen hebben in 2018 een opgesteld vermogen geregistreerd van ruim 4.400 megawatt. Dat is een groei van ruim 1.500 megawatt te opzichte van 2017. In procenten gezien is dat een toename van meer als 50%. Er is echter wel een verschil bij de toename tussen bedrijven en woningen. De groei bij bedrijven is ongeveer 71% en bij woningen 37 %. Bedrijven hebben een grotere groei geregistreerd vooral door de aanleg van onder andere zonneparken.

De bedrijven van zonneparken (veldopstellingen) hebben in 2018 een opgesteld vermogen van 20% neergezet. Dat was in 2017 nog maar ongeveer 9%. In 2017 telde Nederland 22 parken die zonnepanelen huisvesten. Het aantal is 2018 gestegen naar 65 zonneparken. De meeste zonneparken zijn in Noord-Nederland te vinden. Echter is wel goed om te vermelden dat het grootste vermogen aan zonneparken in West-Nederland staat opgesteld.

Stijging vermogen optimistisch

Het jaar 2018 was voor bedrijven productief te noemen qua zonne-systemen. De bedrijven hebben een vermogen van 2.100 megawatt mogen registreren. In cijfers is dat een toename van ruim 71% ten opzichte van het voorafgaand jaar. Borsele heeft met 71 megawatt het ruimste vermogen aan zonnepanelen  bij bedrijven in gebruik. Deze locatie wordt door Emmen en Noordoostpolder die beiden 55 megawatt registreren.

Het vorig jaar stond Bosele nog op de eerste plek voor het grootste vermogen van huishoudens en bedrijven samen. Daar stond ruim 78 megawatt an zonnepanelen opgesteld in de gemeente Borsele.

In 2018 hebben daken van Nederlandse woningen een vermogen van ruim 2.300 megawatt kunnen faciliteren. In 2017 was dat nog maar 1680 megawatt. Dat betekent een stijging van ruim 37%. Het grootste vermogen aan zonnepanelen op daken stond in Almere. Vorig jaar stond daar nog een vermogen van 28 megawatt opgesteld.