Wederom discussie rond het Kernenergie vraagstuk

Kernenergie kan maar niet aan de discussies onttrokken worden. Het is sinds kort zelfs weer op het agenda van de Tweede Kamer geplaatst. De afgelopen periode heeft Arjen Lubach over kernenergie gesproken en zelfs een lans  voor gebroken. Ook de VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff heeft gepleit voor de opzet van meerdere kerncentrales in Nederland. Dit werd aangehaald als te zijn dé manier waarop de klimaatdoelen gehaald kunnen worden. Er moet meteen aangehaald worden dat zowel kritiek als bijstand gegeven werd. 

In Nederland worden er veel discussieronden gehouden over deze energiebron(kernenergie). In zowel de Tweede Kamer als daarbuiten worden er rationale overwegingen én emotionele uitlatingen gedaan over dit onderwerp. Een ieder probeert of de één of andere manier  het onderwerp goed te praten of te verwerpen. 

Kernenergie wordt redelijk gedragen

In de Tweede Kamer is er een kleine meerheid voor de voorstaanders van kernenergie. Het VN-klimaatpanel IPCC wordt door voorstaanders gebruikt als bron van verwijzingen. Hierin staat verwerkt dat de klimaatdoelen niet zonder zware maatregelen gehaald zullen worden. Kernenergie kan niet meer buiten de conversatie worden gehouden als men de klimaatsdoelen wilt halen. Er wordt gepredikt dat CO2-gas veel minder uitgestoot moet worden. Kernenergie kan heel goed helpen om dat doel te verwezenlijken, want het stoot geen CO2 uit. Ook de uitputting van de voorraad fossiele brandstoffen baart zorgen. Vandaar dat men kernenergie ziet als een heel goed alternatief naast wind- en zonne-energie. De lezing van Niek Lopes Cardozo, kernfusieonderzoeker geeft beter uitleg over de benadering. De naam van de lezing is’Energiecrises:Binnenkort kernfusie?’

Tegenstaanders houden het been stijf

Onder zowel de bevolking als leden van de Tweede Kamer bestaan er ook felle tegenstaanders van kernfusie. Nadelen zoals kernafval en de landurige bouw van een kerncentrale worden aangehaald als te zijn vertragend voor de Energie Transitie. Daarnaast is het in productei houden van een kerncentrale zeer duur. De effecten van kernenergie zijn vergaand en kunnen tot wel 25.000 jaar actieve afvalstoffen leveren. Aan de andere kant zal het broeikaseffect niet meer weg te denken zijn als kernenergie niet toegepast wordt.

Er wordt ook gesteld dat men een misconceptie heeft over wat kernenergie precies inhoudt. Zonne- en windenergie hebben meer aanhangers, omdat deze beter zijn verkocht aan de bevolking. De zon is zichtbaar en de wind is voelbaar. Zo kan men de doorsnee bevolking bijvoorbeeld al op een alledaagse manier uitleggen hoe de processen werken. Kernenergie wordt door onwetenheid gezien als zeer gevaarlijk en onveilig. En met de informatie over rampen bij Fukushima en Tsjernobyl( kerncentrales) zullen de twijfels blijven bestaan.Het is mis gelopen, maar dat zijn incendentele gevallen. Er zal meer informatie verspreid moeten worden om de bevolking te voorzien van goede informatie over kernenergie.

EnergieVeiling, voor Maximaal besparen