Wijziging bouwbesluit, verplichte gasaansluiting wordt geschrapt per 1 juli

De verplichte gasaansluiting voor nieuwbouw woningen wordt geschrapt uit het bouwbesluit. Het Ministerie van Binnenlandse zaken heeft dit na enige overweging besloten. Deze aansluitplicht wordt per 1 juli volledig verwijderd uit het bouwbesluit. Dit alles is vastgelegd in het Lente-Akkoord welke recent is gehouden. Er is opgenomen in het akkoord dat per 2021 minimaal 50.000 bestaande woningen aardgasvrij opgeleverd moeten worden. Daarnaast geeft het platform van het Lente-Akkoord ook aan dat de nieuwbouwwoningen 100% aardgasvrij gebouwd dienen te worden.

Nieuwbouw nog niet 100% aardgasvrij

Volgens recente waarnemingen is het zo dat slechts de helft van de opgeleverde nieuwe woningen aardgasvrij is. Echter worden er nog steeds woningen opgeleverd die ook nog beschikken over een gasaansluiting. Dat aantal ligt rond de 64%. Hier kunnen netbeheerders en andere stake-holders wel ites aan doen. Aan hun ligt de taak om te pleiten voor de stopzetting van plaatsing van aansluitingen. Woningen kunnen als tegen maatregels misschien wel aangepast kunnen worden daarop. Om dit echter goed ta laten lopen is er wel nog goedkeuring vereist van de Eerste- en Tweede Kamer.

Transitie naar aardgasvrije woningen/gebouwen door Innovatiesubsidie

Wijken moeten aardgasvrij gemaakt worden. Natuurlijk vallen gebouwen ook onder de noemer. Om dit te realiseren heeft men ruim 12.8 miljoen ter beschikking. Heeft u belangstelling en voldoet u aan de eisen? Dan mag u vanaf dit moment een subsidie aanvraag daartoe indienen bij de Topsector Energie. Men heeft als doel om tegen 2050 100% duurzaam te zijn. Alle woningen moeten tegen dat jaar dus dan ook helemaal verduurzaamd zijn.

Wijken die aardgasvrij gemaakt kunnen worden moet door de Gemeenten aangegeven worden

Ook de Gemeenten hebben in deze ook veel werk te verrichten.  Elke wijk die naar hun mening van het gas afgehaald moet worden dienen ze vóór 1 juli melding van te maken. Wordt dit gedaan? Dan komen de gemeenten in aanmerking voor de subsidie. Zulks kunnen ze zelfs voor het eind van 2018 ontvangen, tenminste als alles conform de regels wordt ingediend. Er zijn wel degelijk voorbereidingen getroffen. Men heeft bijvoorbeeld de moeite genomen om een brochure samen te stellen met alternatieven voor aardgas. Bouwbedrijven, woningcorporaties en projectontwikkelaars kunnen dit zelfs gebruiken als naslagwerk.

Is een huis zonder gasaansluiting mogelijk? Natuurlijk is dit mogelijk, maar voor nu kost het nog een beetje te veel voor de doorsnee huishoudens. Het is een flinke investering een alternatief voor gas te plaatsen in huis. Maar het wordt in de nabije toekomst nodig geacht. De creativiteit van ondernemers kan misschien een oplossing bieden. Verhuurders en/of energieleveranciers kunnen bijvoorbeeld huurovereenkomsten aanbieden. Alternatieven zoals de warmtepomp en zonnepanelen zullen zeker in trek zijn.

3.1/10 - (4 stemmen)