Zon is’ groeiende’ bron bij toename groene stroom

Nederland heeft een groei van elektriciteit uit ‘schone’ bronnen genoteerd in 2018 ten opzichte van 2017. De voornaamste bron die de stijging een ‘boost’ heeft gegeven: de zon. De CBS heeft dat vermeld bij de publicatie van de voorlopige cijfers aangaande hernieuwbare elektriciteit.

De groei is te merken in 2018 met een productie van 18,00 miljard kilowattuur (kWh), ten opzichte van de productie van 16,7 miljard kWh in 2017. Het leeuwendeel van de hernieuwbare energie wordt opgewekt middels windmolens( 55 procent), gevolgd door biomassa ( 27 procent) en natuurlijk ook zonne-energie. Zonnepanelen hebben ruim 18 procent van de productie in handen. Dat was in het jaar 2017 nog maar 13 procent. Een groei van 5 procent in deze categorie dus. Waterkracht heeft nog een zeer minimale inbreng van 0.5 procent bij de productie van elektriciteit.

Aandeel hernieuwbare stroom neemt

In 2018 is het aandeel hernieuwbare stroom gestegen naar 15 procent. In 2017 was de stijging toen nog 14 procent van het totale elektriciteitsverbruik.

Als het specifiek wordt uitgezet komt naar buiten dat het aandeel van windenergie slechts met 3 procent is gestegen van 9,6 miljard kWh naar ongeveer 9,9 miljard kWh. Hier is de stijging beperkt gebleven vanwege het feit dat er geen groei is geweest wat het windpark betreft. De capaciteit van windmolens is per saldo toegenomen van 90 megawatt naar 3.300 megawatt. Vermeldenswaard is zeker dat er geen molens op zee zijn bijgekomen. Dat betekent dat de capaciteit stabiel is gebeleven op bijna 1000 megawatt.

Zonne-energie maakt het verschil

Op het gebied van zonne-energie is er wel een verschil te merken. Zonnepanelen hebben een sprong gemaakt in het produceren van energie. De opgewekte capaciteit steeg van 2,2 miljard kWh in 2017 naar 3,2 miljard kWh in 2018. Dat is een toename van ruim 40 procent en is direct te herleiden naar de  forse groei van het opgesteld vermogen van de zonnepanelen.

In zijn totaliteit is het vermogen van de zonnepanelen gestegen met ruim 1.400 megawatt en zit nu op ongeveer 4.300 megawatt. Meer dan de helft van de toename, ongeveer 800 megawatt, is gehaald uit de grotere installaties die geplaatst zijn op de daken van gebouwen en ook op de zonneweiden. De rest , dus de 600 megawatt, is voortgekomen uit de kleinere installaties op de daken van onder andere woningen.

Ten slotte is uit cijfers ook duidelijk geworden dat uit het verbruik van biomassa men in 2018 meer elektriciteit heeft kunnen opwekken. De opwekkingscapaciteit is met 2 procent gestegen naar ongeveer 4,8 miljard kWh. De groei is wel beneden het geprojecteerde, maar dat heeft te maken met onder andere onderhoud van enkele grote biomassa installaties.

EnergieVeiling.com, voor Maximaal besparen

4.6/10 - (11 stemmen)